Polietilen Paketlər

Ümumi məlumat

STP-nin Polimer Məmulatlar zavodu məişətimizin ayrılmaz hissəsinə çevrilən, istehlakçılara super marketlərdə, bazar və dükanlarda, məişətdə və istehsalda istifadə etmək üçün qida məhsulları, paltar, məişət, sənaye məhsulları qablaşdırılması üçün istənilən ölçülərdə paketlər, zibil torbaları və qablaşdırıcı kisələr istehsal edir. Eyni zamanda paketlərin üzərinə 2, 4 və 6 rəngdə fleksoqrafik çapları yerinə yetirir.

Müəssisənin istehsal etdiyi paketlər yüksək təzyiqli aşağı sıxlıqlı (LDPE) və ya aşağı təzyiqli yüksək sıxlıqlı (HDPE) polietilendən hazırlanır.

Bu sahədə təcrübəli mütəxəssislərimiz sifarişçilərin istəklərini ən yüksək səviyyədə və keyfiyyətdə qarşılamağa qadirdir. Həmçinin, ətraf mühiti qorumaqla istehsal prosesinə önəm verən müəssisə, bu sahədə əldə etdiyi sertifikatlarla təbiəti qorumaq öhdəliyini daimi yerinə yetirməyə çalışmaqdadır.


Polietilen örtüklərdən istehsal olunmuş paketlər

Paketin növüŞərti işarəsiPaketin ölçüsü,mm qat x en x uzunluq x qalınlıqPaketə sərf olunan örtüyün sahəsi, m²

Paketə sərf olunan örtüyün çəkisi, kq

Kəsmə dəstəkli (reyter tipli), möhkəmləndirilmiş, dibi bükülüP12x400x550x0,10,440,0405
Kəsmə dəstəkli (reyter tipli), möhkəmləndirilmişP22x400x550x0,10,440,0405
Kəsmə dəstəkli (reyter tipli), möhkəmləndirilmişP32x400x500x0,10,400,0368
Qulplu, dibi bükülüP42x400x550x0,10,440,0405
QulpluP52x400x550x0,10,440,0405
QulpluP62x400x500x0,10,40,0368
Kəsmə dəstəkli (reyter tipli), möhkəmləndirilmiş, dibi bükülüP72x450x600x0,10,540,04968
Kəsmə dəstəkli (reyter tipli), möhkəmləndirilmişP82x550x450x0,10,4950,04554
Kəsmə dəstəkli (reyter tipli), möhkəmləndirilmişP92x450x400x0,10,360,33120

Paketlətin qalınlığı: Aşağı təzyiqli yüksək sıxlıqlı (HDPE) polietilendən olan paketlərdə 4 qatı 50 mikrondan 300 mikronadək, Yüksək təzyiqli aşağı sıxlıqlı (LDPE) polietilendən istehsal olunan paketlərdə isə 4 qatı 50 mikrondan 500 mikronadək.


Polimer Məmulatlar zavodunda, həmçinin, polietilen örtüklərdən aşağıda qeyd olunan parametrlərdə qablaşdırıcı kisələr istehsal olunur:

Kisənin ölçüsü,mm

Kisənin səthinin ümumi sahəsi, m²

Kisəyə sərf olunan PE-nin həcmi, m³

Kisənin hesabat çəkisi, kq (ρ=920 kq/m³)

Məhsuldarlıq, ədəd/dəqMəhsuldarlıq, kq/saat

500x700x0,07

600x900x0,07

600x1200x0,07

600x1600x0,07

400x500x0,07

600x900x0,05

600x1200x0,05

600x1600x0,05

500x700x0,05

400x500x0,1

600x700x0,1

600x900x0,1

600x1200x0,1

600x1600x0,1

0,70

1,08

1,44

1,92

0,4

1,08

1,44

1,92

0,70

0,4

0,84

1,08

1,44

1,92

0,000049

0,000076

0,000101

0,000134

0,000028

0,000054

0,000072

0,000096

0,000035

0,000040

0,000084

0,000108

0,000144

0,000192

0,045

0,070

0,093

0,124

0,026

0,050

0,066

0,088

0,032

0,037

0,077

0,099

0,132

0,177

2449

1587

1190

893

4286

2017

1513

1135

3112

3307

1575

1225

919

689

110,4

110,4

110,4

110,4

110,4

100,2

100,2

100,2

100,2

121,7

121,7

121,7

121,7

121,7