www.stp.az
 • Polikarbonat lövhələr

Ümumi
məlumat

Məsaməli polikarbonat lövhələrin yüngüllüyü orijinal konstruksiyalar hazırlamağa imkan verir, işıqlandırma sahəsinin həcmini artırır, qaldırıcı mexanizmlərin köməyi olmadan quraşdırılması həyata keçirilir;
İnşa olunan obyektin maya dəyərinin azaldılması, məsaməli polikarbonatın tətbiqi inşa obyektinin ümumi maya dəyərini azaldır, həmçinin, qatların yüngül çəkisi tikililərin həcminin azaldılmasına imkan verir;
Asan emal – qatları sadə kəsici alətlərlə asanlıqla kəsərək istənilən formaya salmaq olur;Kimyəvi maddələrə müqavimətlilik – məsaməli polikarbonat lövhələr bir çox kimyəvi maddələrin və birləşmələrin təsirinə davamlıdır;
Asan təmizləmə – məsaməli polikarbonat lövhələr adi su və pambıq parçanın köməyi ilə asanlıqla təmizlənir (bəzi hallarda təmizləyici vasitələrin istifadəsinə icazə verilir, buna baxmayaraq, polikarbonatı ammoniumlu vasitələrlə təmizləmək məsləhət görülmür, onlar polikarbonatı zədələyir); 

Polikarbonat lövhələrin tikinti sənayesində istifadəsini vacibləşdirən xassələrindən biri onun istənilən iqlim şəraitində əlverişli olmasıdır, məsələn, –50°C - + 120°C temperatur aralığında materialın xassələri dəyişmir, yüksək temperatur dəyişmələrinə müqavimətliliyi ilə fərqlənir. Xüsusən istixanalar üçün istifadə edilən polikarbonat lövhələr əlavə qoruyucu tədbirlər alınmadan, şiddətli qış donmalarına dözür.

Polimer Məmulatlar zavodu 4 mm – 40 mm qalınlıqda yüksək keyfiyyətli polikarbonat lövhələr təklif edir. Qalınlıqlarından asılı olaraq məsaməli polikarbonat lövhələrin tətbiqi sahələri aşağıdakılardır:

 • Qalınlıq, H mm

 • 4;

  qış bağları, istixanalar, asma tavanlar və reklam konstruksiyaları (sərgi stendləri və vitrinlər)

 • 6;

  qış bağları, istixanalar, asma tavanlar və reklam konstruksiyaları (sərgi stendləri və vitrinlər)

 • 8;

  qış bağları, istixanalar, asma tavanlar və reklam konstruksiyaları (sərgi stendləri və vitrinlər)

 • 10;

  qış bağları, istixanalar, asma tavanlar və reklam konstruksiyaları (sərgi stendləri və vitrinlər)

 • 16;

  qış bağları, istixanalar, asma tavanlar və reklam konstruksiyaları (sərgi stendləri və vitrinlər)

 • 20;

  qış bağları, istixanalar, asma tavanlar və reklam konstruksiyaları (sərgi stendləri və vitrinlər)

Polikarbonatın texniki parametrləri

Тəbəqələrin qalınlığı,mm
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10
  • 1 x 10

Məsaməli polikarbonatın tətbiqi sahələri:

  • işıqkeçirici dam örtükləri
  • damlar, divarlar və vitrinlərin şüşəbəndlənməsi
  • tağ örtükləri, çardaqlar
  • işıq (zenit) fənərləri
  • yanacaqdoldurma məntəqələri, avtodayanacaqlar, avtovağzallar, avtobus dayanacaqlar
  • işıqkeçirici dam örtükləri
  • damlar, divarlar və vitrinlərin şüşəbəndlənməsi
  • tağ örtükləri, çardaqlar
  • işıq (zenit) fənərləri
  • yanacaqdoldurma məntəqələri, avtodayanacaqlar, avtovağzallar, avtobus dayanacaqlar
  • işıqkeçirici dam örtükləri
  • damlar, divarlar və vitrinlərin şüşəbəndlənməsi
  • tağ örtükləri, çardaqlar
  • işıq (zenit) fənərləri
  • yanacaqdoldurma məntəqələri, avtodayanacaqlar, avtovağzallar, avtobus dayanacaqlar
SUMQAYIT TEXNOLOGİYALAR PARKI

POLİKARBONAT
PROFİLLƏR

Polikarbonat profillər, xüsusi olaraq, məsaməli polikarbonat lövhələrin quraşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Profillərin əyilmə radiusu, termiki genişlənmə əmsalı lövhələrin həmin parametrləri ilə eynilik təşkil edir.
Polikarbonat profillər çöx yüksək möhkəmliyə malikdir, işığı yaxşı keçirir, kiçik çəkiyə malikdir və ultrabənövşəyi şüaların təsirinə qarşı davamlıdır.
Birləşdirici profillər çox uzun məsafəli örtüklərin çəkilməsində, xüsusilə, yarımqaranlıq damların örtük işlərində istifadə olunurlar ki, lövhələrin birləşdiyi yerlərdən də işıq şüaları keçə bilsin. Profillərin günəşin radiasiya şüalarından qorunması üçün çöl tərəfdən xüsusı qoruyucu örtüklə örtülürlər.

Polikarbonat profillərin üstünlükləri: polikarbonat lövhələrin birləşmə yerlərində işıq şüalarının ötürülməsi; çox yüngül çəki; əyilə bilməsi və hermetik örtüklərin əmələ gəlməsi.

Texniki xarakteristikası:

 • Profilin tipi Profilin çəkisi, q/m Həndəsi ölçüləri mm Profilin divarının qalınlığı,mm Profilin uzunluğu,m
  HP 4-6 106 A 8,76 B 52.55 0,71
  HP 8 183 11,3 68,72 0,93 6
  HP 10 277 14,4 84,89 1,15
 • Profilin tipi 2 Profilin çəkisi, q/m 2 Həndəsi ölçüləri mm 2 Profilin divarının qalınlığı,mm 2 Profilin uzunluğu,m 2
  HP 4-6 106 A 8,76 B 52.55 0,71
  HP 8 183 11,3 68,72 0,93 6
  HP 10 277 14,4 84,89 1,15
 • Profilin tipi 3 Profilin çəkisi, q/m 3 Həndəsi ölçüləri mm 3 Profilin divarının qalınlığı,mm 3 Profilin uzunluğu,m 3
  HP 4-6 106 A 8,76 B 52.55 0,71
  HP 8 183 11,3 68,72 0,93 6
  HP 10 277 14,4 84,89 1,15

POLIKARBONATIN
BAŞQA
MATERİALLARDAN
ÜSTÜNLÜKLƏRİ

 • Yüksək təsir müqavimətliliyi
 • Yüngül çəki
 • Yüksək istilik izolyasiyası
 • Yüksək işıq ötürücülüyü
 • Əla səs izolyasiyası
 • Uzunömürlülük
 • Təhlükəsiz şüşələmə
 • UV radiasiyasından müdafiə
  • Sökülməyən birləşdirici profillər, hər şeydən öncə, kiçik konstruksiyalı polikarbonat lövhələrdə - birləşmə məsafələrinin daha az olduğu konstruksiyalarda istifadə edilir. Bu profil şaquli vəziyyətdə olan polikarbonat panellərin birləşdirilməsi üçün idealdır (ofis arakəsmələri, reklam şitləri, işıq qutuları və s.).
  • Sökülməyən birləşdirici profillər, hər şeydən öncə, kiçik konstruksiyalı polikarbonat lövhələrdə - birləşmə məsafələrinin daha az olduğu konstruksiyalarda istifadə edilir. Bu profil şaquli vəziyyətdə olan polikarbonat panellərin birləşdirilməsi üçün idealdır (ofis arakəsmələri, reklam şitləri, işıq qutuları və s.).
  • Sökülməyən birləşdirici profillər, hər şeydən öncə, kiçik konstruksiyalı polikarbonat lövhələrdə - birləşmə məsafələrinin daha az olduğu konstruksiyalarda istifadə edilir. Bu profil şaquli vəziyyətdə olan polikarbonat panellərin birləşdirilməsi üçün idealdır (ofis arakəsmələri, reklam şitləri, işıq qutuları və s.).

  QAPAYICI BİRLƏŞMƏYƏ MALİK POLİKARBONAT PANELLƏR

 • Profilin tipi Profilin çəkisi, q/m Həndəsi ölçüləri mm Profilin divarının qalınlığı,mm Profilin uzunluğu,m
  HP 8 183 11,3 68,72 0,93 6
  HP 10 277 14,4 84,89 1,15

Təklif al