Tərəfdaş KAESER

KAESER KOMPRESSOREN-dünya şöhrətli kompressor avadanlıqları istehsalçısıdır.

Tel: +994 777 97 0681     Email: kompressor@stp.az

STP 2011 ci ildən Azərbaycanda KAESER-in rəsmi tərəfdaşıdır. İndi biz nəinki bu şirkətin məhsullarının hər birinə müəyyən qiymətləndirilmiş qiymət qoya bilərik , həm də servis xidməti təqdim edirik.

KAESER şirkəti 1919 cu ildə K.Kazere tərəfindən emalatxana kimi fəalliyyətə başlamışdır.Şirkətin banisi 20 ci əsrin 50-ci illərində porşen tipli kompressor avadanlıqları istehsalının təməlini qoymuşdur.

Yivli kompressorlar üçün blokların işlənməsi PROFİL SİGMA ilə KAESER şirkəti sıxılımış hava sistəmlərinin istehsalçıları arasında öz rolunu tapmışdır.

Bugün şirkətin bütün dünyada 4000-ə yaxın əməkdaşı var.KOMPRESSOREN KAESER pnevmo sistemlərinin ən böyük və müvəffəqiyyətli istehsalçılardan biri olmaqla öz yüksək bilikləri ilə sifarişçilərin istək və arzuların ödəməyə imkan verir. Hazırda müəssisə demək olar ki, bütün dunya ölkələri üçün sıxılmış hava kompressorları hazırlayır və göndərir.

Koburq şəhərindəki baş zavod.

Hal-hazırda, Koburq şəhərindəki əsas zavodunda 1900 nəfərə yaxın işçi çalışır. 150 000 m² artıq ərazidə müxtəlif növdə və gücə malik kompressorlar istehsal edilir. Müasir kompüter şəbəkəsi bütün beynəlxalq şirkətlər qrupunu KAESER adı altında bir araya gətirir.

 • Yivli kompressorlar
 • Porşenli kompressorlar
 • Mobil kompressorlar
 • Hava təmizləmə sistemləri
 • Nəzarət sistemləri
 • Səriştəli və peşəkar xidmət

Yivli kompressorlar

KAESER SIGMA PROFILE şirkəti

KAESER KOMPRESSOREN şirkətinin inkişaf etmiş və daim optimizə olunan SIGMA PROFIL digər rotor profilləri ilə müqayisədə enerji xərclərini təxminən 15% azaldır.

KAESER-in bütün kompressor blokları enerjiyə qənaətli rotorlar ilə təchiz olunmuşdur. Onlardan istifadə yüksək enerji səmərəliliyi təmin edir.

Böyük ölçülü diyircəkli podşipniklərin tədbiqi bütün detalların hazırlanmasında uzunömürlülüyü və yüksək etibarlılığı təmin edir.

SİGMA PROFİLE enerjiyə qənaətli yivli kompressor bloku.

Müəyyən edilmiş ötürücünün gücü yuxarı dövrə sayı olan balaca kompressor blokları və ya aşağı dövrə sayı olan böyük kompressor blokları ilə həyata keçirilir. Aşağı dövrə sayı olan böyük kompressorlar daha səmərəlidir və eyni gücə malik ötürücü ilə daha çox sıxılmış havanı istehsal edirlər.

Buna görə də KAESER şirkəti daha az sayda yivli kompressorlar və optimallaşdırılmış profillər istehsal edir. Enerjiyə qənaətliyi sayəsində bütün yivli kompressorlar qısa müddətdə satılır.

Bütün istismar dövrü ərzində aşağı xərclər

Kompressorun alınması üçün investisiyalar və servis xidməti xərcləri umumi istismar müddəti xərclərinin cüzi bir hissəsini təşkil edir. Yivli kompressorun əsas xərc hissəsi- elektrik enerjisinin qiymətidi,hansı ki istismar müddəti ərzində onun alınma qiymətini bir neçə dəfə üstəliyəcək. Enerjiyə qənaətcil KAESER kompressorları sizin istehsalatın sıxılmış hava kütləsi sisteminin xərclərini kəskin azalda bilər.

Bərpa sistemi nəticəsində ətraf mühütin qorunması və əlavə xərclərin azaldılmasına qətirib çıxarır.

Demək olar ki, yivli kompressorların işlətdiyi elektrik enerjisini 100%-ı istilik enerjisinə çevirir. Umumi şəkildə istilik enerjisinin 96%-a qədər sonraki istifadəyə yararlıdır. Beləliklə , min avro qənaət adib və atmosferə zərərli CO2 tullantılarını azaltmaq olar. Potensial qənaət kompressorun növündən və istifadə edilən enerji daşıyıcıların növündən aslıdır. ( işıq,qaz,isidici mazut) .Bundan başqa, bütün köhnə kompressorlar istilik-bərpa sistemi ilə də təhciz edilə bilər.

Kəmər ötürücülü yivli KAESER kompressorları – 22 kVt

Elastik kəmər otürücüsü - KAESER

Kəmər ötürücülü yivli KAESER kompressorları, öz qənayətçiliyi və etibarlılığı ilə cəlb edicidir. KAESER KOMPRESSOREN firması istehsalçılar arasında belə növ ötürüçünün ilk tətbiq edənlərdəndir. Kəmərin gərginliyinin avtomatik tənzimləməsi sayəsində, istismar müddəti zamanı yivli KASER kompressorlarının mexanizminin davamlılığının faydalı iş əmsalı daimi yüksək olaraq qalır. Bu da xidmət xərclərinin azalmasına qətirib çıxarır.

İstisna kimi SX seriyalı qurğulardır: burada istifadə edilən yastı kəmər , dartınmaya məruz qalmır.

Yivli KAESER kompressorları birbaşa ötürücü ilə 1:1 – 500 kVt qədər

Birbaşa 1:1 ötürücülərdə, kompressor bloku bilavasitə hərəkətverici mühərrik ilə birləşib, bu da ötürücü itkilərin olmamasına səbəb olur. KAESER yivli kompressorlar ilə birbaşa ötürücüylə 1:1 yüksək göstəricilər gücünə malikdir və elektrik enerjisi xərclərinə xeyli qənaət edirlər. KAESER KOMPRESSOREN şirkəti tərəfindən hazırlanan hazırlanan və dəqiq razılaşdırılmış kompressor blokların olması həlledici deyil.

1:1 ötürücü – üç qat qənaət

 • Birinci, enerji sərfiyyatında,çünki güc ötürülməsi zamanı itki olmur.
 • İkincisi, aşağı tezlikli böyük kompressor bloku sayəsində əlavə lektrik enerjisinə qənaət edilir.
 • Üçüncüsü, 1:1 ötürücü texniki istismar xərclərini azaldır.

Yivli KAESER kompressorları yığıcam compressor stansiyaları – 22 kVt

Yivli kompressorun və soyuqquruducu qənaətçil sahəsi.

Bu KAESER firmasının yeni istiqamətidir. Bir korpusda yerləşməsi əvəzində, kompressor və soyuq qurutma qurğusu ayrı-ayrılıqda yerləşdirilib.Bu da öz növbəsində qurutma qurğusunu kompressordan yayılan istilikdən müdafiyə edir və işləmənin etibarlılığını artırır.

Enerjiyə qənayətçil soyuq qurutma qurğusu

Kompressorun üzərindəki quruducu cihazın söndürməsinin idarəetmə bloku sayəsində ,onun işləmə prinsipi ilə əlaqədar,elektrik enerjisinin qənaətinə qətirib çıxarır. Konstruksiyanın yığcam olmasına baxmayaraq, bütün komponentlərin istismarı çox asandır.

Mobil kompressorlar

Yığcam, lakin 15 bar qədər güclü benzin mühərriki

MOBILAIR seriyalı yığcam kompressorlar müxtəlif pnevmo alətləri sıxılmış hava ilə təmin edir: kürək,çəkic,perforator,mişar,pardaqlama maşını və ya kabel çəkilməsi üçün qurğular. 15 bar təzyiqli kompressorlar fiber optic kabellərin çəkilməsi və ya germetik yoxlamanın aparılması üçün nəzərdə tutulub.Təklif olunan variantlar xidmət sayəsində xarici soyutma kimi sıxılmış havanın soyuq və quru verilməsin təmin edir.

Donmaya qarşı potentləşmiş Tikinti kompressorları

Məhsuldarlığı 2 dən 5,6 m³/min qədər olan MOBILAIR modelləri tez donmağa imkan vermir:donmaya qarşı potentlənmiş olduğu üçün işlək temperaturu ətraf temperatura uyğunlaşdırır.Beləliklə pnevmo alətlər donmadan qorunur buda onların etibarlılıq və uzunömürlülüyünü şərtləndirir.

Hər hansı məsələlərin həlli üçün “coxfunksiyalılıq”

MOBILAIR seriyalı tikinti kompressorları əsil “çoxfunksiyalı”dır . Müxtəlif əhəmiyyətli maksimal təzyiq verilən variantlarla sinxron generatorlar və komponentlərin sıxılmış hava hazırlığı ilə ən çətin vəzifələri həll etməyə qadirdi.

Generator

Sinxron generator M45 modeli 8,5 kVA, M36 modeli 13 kVA.Firçasız generatorlara xidmətə ehtiyac yoxdur və elektrik istehlakından asılı olaraq enerjiyə qənaət rejiminə keçə bilər.

Yüksək istehsal dözümlülüyü

Kompressorun uzunmüddətli avtonom iş sayəsində böyük tutumlu yanacaq bakının fasiləsiz təmin olunması və məhsuldarlığın tənzim olunması faktiki tələbata uyğun olaraq sıxılmış hava ilə razılaşdırılır.

İşlənmiş qazların alternativi

İstifadə üçün qapalı yerlərdə və ya səs-küydən mühafizə zonalarında M 13E madelli üçfazalı mühərrik(F ISO IP54) nəzərdə tutulub. Belə növ ötürücü işlənmiş qazın olmaması deyil, həm də səs-küy səviyyəsinin aşağı olması ilə fərqlənir.

Ən azı yerləri tutur

Erqonomik dəstəklər sahəsində kompressoru kran istifadə etmədən maşının banına yükləmək olur.

Xidmətin sadəliyi

Rahat idarəetmə panelləri sayəsində istifadəçi vizual monitorinq həyata keçirə bilər. Nəzarət fəaliyyəti və kəsilməsi avtomatik olaraq nasazlıq yarandıqda həyata keçirilir.İlkin gərginlik soyuq havalarda belə qənaətcil işə salınmanı təmin edir. Asan aydın piktoqram idarəetməni asanlaşdırır.

Ayrıca hava filtri

Kompressor və mühərrik üçün nəzərdə tutulan ayrıca hava filtrinin optimal məhsuldarlığı yüksək etibarlılıq və uzunömürlülüyü təmin edir.Dəyışdırılməsi bilavasitə istismar yerində olur.

Porşenli kompressorlar

Sənaye porşenli kompressorlar

İstifadəçi bu sənaye porşenli kompressorundan nə gözləyir?

Faydalılıq - sənaye müəssisələrində istifadə olunan porşenli kompressorların və digər avadanlıqların əsas tərkib hissəsidir. Porşen tipli kompressorlar faydalı işləməyə yalnız o vaxt nail olurlar ki ,onlar səmərəlidir,etibarlıdır,sadə xidmətlidir,davamlı və hərtərəflidir. Sənaye kompressorları KAESER KOMPRESSOREN şirkətinin bütün meyarlarına cavab verir.

KAESER sənaye porşenli kompressorlar təklif edir:

 • Dəqiq maşınqayırma sahəsində artıq 100 illik təcrübə
 • Keyfiyyətli Almaniya istehsalı olan, KAESER-in kompressor bloklarının diqqətlə düşünülmüş konstruksiyası ən yüksək keyfiyyətli materialdan hazırlanmışdır.
 • Yüksək məhsuldarlıq və etibarlılıq, kiçik xərclərlərlə uzun müddətli texniki xidmət.
 • enerji səmərəli sürücü mühərrikləri sinfi "EU eff2»
 • Sıxılmış havanın istənilən tələbatı üçün çoxtərəfli istifadə imkanları
 • Özünü yaxşı tərəfdən göstərən yağ və yağsız kompressorlar

Silindirin sinfi High Quality

Xüsusi emal prosesilə silindirin divarları səthin müəyyən oxşar sturukturunu yaradır buda imkan verir ki kələ-kötür hamarlanmadan qacılsın kı işə salındıqdan sonar sürtülmə və yeyilmə olmasın.

Yüksək keyfiyyətli paslanmayan poladdan klapanlar

Karroziyaya davamlı klapanın ləçək girişləri termo keçirici lent ilə qorunur.Klapan bağlanması zamanı yağ səviyyəsinin formalaşmasını və germetikliyi təmin edir.Bu da uzun müddətli xidməti təmin edir.

Dəqiq emal

Yüksək səviyyəli iş ustalığı müasir istehsal texnologiyasının dəqiq maşınqayırma sahəsindəki 100 illik təcrübəsilə KAESER-in yüksək keyfiyyətliliyinə təminat verir.

Hərtərəfli keyfiyyət sınağı

Yola düşməzdən qabaq bütün kompressorlar optimal gücü və etibarlılığı yoxlanması sınağından keçir. Keyfiyyəti idarəetmə sistemi bütün komponentlər ciddi yoxlamalar keçirilməsinə təminat verir. Kompressorlar yalnız bu real istehsalat şəraitində sınaqdan keçdikdən sonra sifarişçiyə göndərilir.

Emalatxana və kiçik müəssisələr üçün PREMİUM kompressorlar.

İstifadəçi PREMİUM seriyalı kompresssorlardan nə gözləyirlər?

İstehsal emalatxanası və sənaye müəssisələrində keyfiyyət və qənaətcil işi istehsal vasitələri və alətlərdən asılı deyil. Premium Kompressorlarının çoxsaylı modelləri keyfiyyət və etibarlılıq baxımından ciddi tələblərə uyğun buraxılır.

PREMIUM seriyalı KAESER kompressorların fərqli xüsusiyyətləri

Hər bir tətbiq sahəsi üçün müvafiq icraçı variantları seçmək olar. İstismarı zamanı yüksək keyfiyyətli materiallar və dəqiq işlənmiş texnoloji proses davamlı və yüksək etibarlılığı təmin edir.Onlar etibarlı sınanmış keyfiyyət və kiçik xidmət xərcləri (hər iki ildən bir soyudan mayenin dəyişdirilməsi interval) hesabına öz qiymətlərin çıxarırlar.

Kompressor PREMIUM-öz sinfində yeganə avadanlıqdır.

Bütün Premium kompressorlar sadə texniki xidməti olan kompressor blokları ilə təchiz olunur. KAESER COMPACT kompressorlarında yeni konstruksiyalı gücü 1,5 kVt-a qədər mühərrik və kompressorun bloku bütövlükdə bir məqsəd daşıyır.Kompressor bloklarının hazırlanması,quraşdırılması və sınaqları əsas zavodun Koburqe şəhərindəki istehsal sexlərində həyata keçirilir.Tanınmış alman şirkətləri xüsusi olaraq KAESER kompressorları üçün yüksək keyfiyyətli mühərrik və qebuledici istehsal edirlər.

Kompressor bloku

Birləşdirilmiş bir blok mühərrik və COMPACT (1,5 kVt-a qədər) sinfinin kompressorları təkmilləşdirilmiş istilik vericiliyə malikdir. KAESER-PREMIUM sinfinin şatunlu-porşen qrupu və diyircəkləri fərqlənirlər.

Yüksək dəqiqliklə yığılma

Dəqiqlik meyarı təkcə kompressor bloklarının hazırlanma deyil həmdə compressor qurğularının yığılmasının sonuna kimi öndə durur

Yüksək effektivli soyuducu maye

Bütün kompressorlar seriyalarla xüsusi yüksək temperatursaxlama soyuducu maye ilə doldurulurlar.Bunun sayəsində klapanlarda yağ gərginliyi əmələ gəlmir,amma dəyişmə intervalı 2 dəfə artaraq 1000 iç saat təşkil edir.

Hava təmizləmə sistemləri

Sıxılmış hava istehsalının optimallaşdırılmsı

Şirkətin əməkdaşları sizin ehtiyaclarınızdan asılı olaraq optimal sıxılmış hava sisteminin yaradılması üçün yararlı məhsul seçimində sizə kömək edəcəklər. Biz bu sistemin köməkliyini sizə mühəndislik,havalandırma,boru kəmərləri və elektrik işlərində tövsiyyə edə bilərik.

Bundan başqa kompressor stansiyalarının kompyuter analizi vasitəsilə yüklənməsi müəssisədə sıxılmış hava sərfiyyatının dəqiq təyin və təhlil edə bilərik. Sonra KAESER enerji saxlamaq sisteminin köməyilə biz ADA məlumatları əsasında sizin şirkət üçün uzunmüddətli və iqtisadi cəhətdən ən sərfəli qərarı verə bilərik.

Nəzarət sistemləri

Siqma Hava Meneceri

Maksimal enerji qənaiti üçün funksiya

Yaxşı orkestr ayrıca yığılmış müsiqiçilərdən üstündür.Bir qayda olaraq drijor hər bir alətin güclü səslənməsini və bənzərsizliyini tənzimləyir.Siqma hava meneceri compressor stansiyalarının analoji funksiyalarını yerinə yetirir:İdarəetmə sistemi(veb server ilə komplektdə daxil)kompressor stansiyasının fəaliyyətini optimallaşdırmağa imkan verir bu zaman onun etibarlılığı və qənaetliliyi artır.

3 D uyğun tənzimləmə

Sigma Air Manager (SAM) kompyuterləri 3D(patentli) tənzimlənməsinə uyğun işləyən sənaye kompyuterləridir. Bu tənzimləmə cari istehlakı nəzərə alınmaqla sıxılmış havanın və enerji istehsalın uyğunlaşdırmağa imkan verir. Enerji effektivliyi optimallaşdırılması - əvvəlki idarəetmə sistemlərinin əsas fərqi odur ki,ən minimal sayda dəyişiklikləri ilə maksimum dar diapazona təzyiqin ayrılmasıdı.

İnteqrasiya olunmuş veb-serveri

SAM-bu veb-serverlə təchiz olunmuş idarəetmə sistemidir.Sənaye kompyuterləri təkcə qənaətcil tənzimləmir,o həmdə müasir kommunikasiya texnologiyaları sayəsində iş rejimləri,enerji istehlakı və sıxılmış hava istehsalı dəyəri haqqında məlumatı əks etdirir.

Uzaq xidmət üçün təchiz olunub

SAM çıxış imkanlılığı (uzaqdakı diaqnostika və məqsədyönlü texniki xidmət) sayəsində uzaq istifadəçilər üçün nəzərdə tutulub. Bütün mühüm məlumatlar SMS şəklində və ya modem vasitəsilə KAESER servis mərkəzinə göndərilə bilər. Bu istismarda etibarlılığını artırır.

Sigma Control 2

Kompressorların intellektual sistemi- gələcək nəsillər üçün

KAESER KOMPRESSOREN kompressorları daxili idarəçilikdə tamamilə yeni modul konsepsiyası ilə irəliyə gedir. SIGMA CONTROL 2 aləminə xoş gəlmisiniz.

Vahid korpus

Sigma Control 2 modul konstruksiyaya malikdir. İdarəetmə blokunun belə universallığı KOMPRESSOREN KAESER şirkətinin yivli kompressorlarının bütün modellərinin qoşulmasını sadələşdirir. Sigma Control 2 modul konstruksiyası əsas idarəetmə blokunun və ayrı-ayrı giriş/çıxış modulların kommunikasiya imkanlarını artırır və texniki işlərini asanlaşdırır.

Kompressor və internet

Sigma Control-lar şəxsi veb serverlərlə təchiz olunub.Bunun sayəsində internet şəbəkəsi vasitəsilə kompressorlara daxil olmaq mümkündür.Bu imkan verir ki,bütün tənzimləmələr xüsusi ödənişli proqram təminatı olmadan internet brauzerinin köməyilə monitorda əks olunsun və buda texniki xidməti əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırır.

Çevik kommunikasiya imkanları

Sigma Control 2 və kompressorlar arasındakı daxili əlaqə bir sıra girişi-çıxışı çoxluğu ilə seçilən modellərindən asılı olaraq giriş-çıxış modulları ilə həyata keçirilir. Bu konsepsiya yönümlü, gələcəyə, xeyli genişliyi təklif edir.İnternet girişi və universal kommunikasiya modulları köməyi ilə lokal şəbəkəyə qoşulmaq və idarəetməni avtomatlaşdırmaq olar.

RFİD təhlükəsizliyi

İnteqrasiyalı RFİD(Radio Frequency Identfi cation )-texnologiyası sayəsində Sigma Control 2 yüksək təhlükəsizliyə malikdir.Bu KAESER şirkətinin və servis işçilərinin etibarlı qeydiyyatını təmin edir, sistemin quraşdırılması və onun sazlanması yalnız xüsusi icazəsi olan istifadəçilərə imkan verir.Hazırda bu sistemin yeni versiyası işlənmə hazırlığındadır.

Səriştəli və peşəkar xidmət

100% -li keyfiyyət və xidmət

İstehsalatda sıxılmış hava üçün ən vacib amillər stabillik və onun təmin olunmasıdır.Bu stabillik sıxılmış havanın kompanentləri ilə birlikdə ən yüksək səviyyədə servis hesabına nail olunur.Yüksək keyfiyyətli servis ilk növbədə müəssisədə sıxlmış havanın stabilliyini və istehsalın təhlükəsizliyini təmin edir.

Yaxşı servis aparılması enerji xərclərini azaldır

Enerji effektivliyi və etibarlılığına görə qənaətli təminat üçün sıxılmış hava əsas meyar deyil.Dəqiq razılaşdırılmış servis sızmanı azaldır, düzgün işçi temperaturunu minamallaşdırır və orijinal filterlərin hesabına idarəetmə qurğularını optimallaşdırır. Kaeser Air Service enerji xərclərini azaldır və sıxılmış hava ilə təmin olunma stabilləşir.

Orijinal ehtiyat hissələri KAESER

KAESER-in servis mütəxəssisləri təmir və texniki baxış zamanı yalnız sınanmış və funksional təhlükəsizliyi təmin edən uzunmüddətli sınaqdan keçirilmiş orijinal ehtiyyat hissələrindən istifadə edirlər.Yalnız KAESER-in istehlak materialları sınanmış keyfiyyətl ilə sıxılmış hava sisteminin səmərəliliyini təmin edir.