N2XS2Yy

Общая информация

Стандарт: AZS 418-2010 (TS İEC 60502-2), TSE K 204 Российский аналог: ПвПy Torpağın və suyun korroziya aktivliyinin dərəcəsindən asılı olmayaraq torpaqda, xəndəkdə stasionar quraşdırılma üçün istifadə olunur. Günəş şüalarının radiasiyasından qorunmadan açıq havada, həmçinin kabel xətlərində (bu şərtlə ki, yanğına qarşı mühafizə şərtlərinə cavab verən örtükdən istifadə olunsun) istifadəsi mümkündür. Kabellər səviyyələr fərqinin məhdudiyyəti olmadan quraşdırıla bilər. Bu markalı kabellərin mürəkkəb quruluşlu kabel yollarında quraşdırılmasına icazə verilir.

Одножильный кабель высокого напряжения с медным проводником, с оболочкой из уплотнённого полиэтилена (ПЭ)


Конструкция:

1. Токопроводящая жила - медная, многопроволочная, круглой формы, уплотнённая, соответствует 2 классу IEC 60228

  • Сечение многопроволочной уплотнённой жилы круглой формы 25÷800 мм2
  • Сечение многопроволочной уплотнённой жилы круглой формы, состоящей из 5 секторов 1000÷1600 мм2

2. Экран по жиле - выполнен из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена
3. Изоляция - сшитый полиэтилен (2Х)
4. Экран по изоляции - выполнен из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена
5. Разделительный слой - выполнен из электропроводящей водоблокирующей ленты
6. Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой (S)

Минимальное сечение экрана для кабелей с жилой сечением 25-120 мм2 - 16 мм2
Минимальное сечение экрана для кабелей с жилой сечением 150-300 мм2 - 25 мм2

Минимальное сечение экрана для кабелей с жилой сечением 400-1000 мм2 - 35 мм2

Минимальное сечение экрана для кабелей с жилой сечением 1200 мм2 и выше - 50 мм2

Максимальные пределы сечения экрана могут устанавливаться на основе требования заказчика.

7. Разделительный слой - выполнен из ПЭТФ ленты

  • Внешняя защитная оболочка - выполнена из уплотнённого полиэтилена (2Yy)

Технические характеристики:

  • Рабочая температура жилы / +900C
  • Максимальная температура нагрева жил кабеля при аварии/ +1300С
  • Максимальная температура нагрева жил кабеля при аварии/ +2500С
  • Длительность короткого замыкания (не более) / 5 сек.
  • Температура прокладки кабеля (не менее) / -200С
  • Температура окружающей среды / -60 / +500C
  • Минимальный радиус изгиба кабеля / 15xD (D- внешний диаметр кабеля)