Elektrik yuvaları

Elektrik Avadanlıqları Zavodunda "Schneider Electric” şirkətinin lisenziyası əsasında NEX 17.5, SM6-24, SM 6-36 seriaylı modul tipli yuvalar istehsal edilir. Həmin şirkətin lisenziyası ilə istehsal edilən məhsulların Azərbaycan və MDB məkanında analoqu yoxdur.

EAZ məhsulları dünya standartlarına tam cavab verir. Belə ki, müəsisədə İSO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, Schneider Electric Certificate, Rusiya və MDB ölkələrində tələb edilən ГОСТ standartları mövcuddur.

Məhsullar:

 • SM 6-36
 • SM6-36 seriyalı 36 kV
 • SM6-24
 • NEX 17.5
 • Panellər
 • Müxtəlif tipli dolablar

SM6-36 SERİYALI MODUL TİPLİ YUVALAR

 • ГOCT 12.2.007.4, ГOCT 14694, ГOCT 12.2007.0, ГOCT 14693
 • МЭK (IEC) 606946, 62271-200, 60265-1, 62271-100, 62271-102
 • UTE NFC 13.100, NFC 13.200, NFC 64.130, NFC 64.130

Elektrik Avadanlıqları zavodunda 2013-ci ildən etibarən “SCHNEIDER ELECTRIC” firmasının lisenziyası əsasında SM6-36 tipli paylayıcı yuvalar istehsal olunur.

SM6-36 avadanlıqları eleqaz ilə doldurulmuş metal gövdədə yerləşdirilmiş modul tipli yuvalardır.

SM6-36 tipli yuvalar orta gərginlikli paylayıcı şəbəkələrdə (PŞ) və paylayıcı transformator yarımstansiyalarında (PTY) quraşdırılaraq elektrik enerjisinin paylanmasında mühüm rol oynayır.

SM6-36 tipli yuvalar texniki göstəricilərlə yanaşı, insanların və avadanlıqların təhlükəsizliyi baxımından da bütün tələblərə cavab verir. Quraşdırılma, istismarı çox asan və sadədir.

SM6-36 tipli paylayıcı yuvaların aşağıdakı yuva tipləri vardır:

 • IM, IMC - Yük ayırıcı yuva
 • QM - Qoruyucu ilə kombinasiya edilmiş yük ayırıcı yuva
 • DM1-A, DM1-D - Bir ayırıcı açarlı yuva
 • DM2 - 2 ayırıcı və 1 açarlı yuva
 • CM, CM2 - Gərginlik transformatorlu ölçü yuvası
 • SM- Ayırıcı yuva

SM6-36 tipli yuvaların əsas texniki göstəriciləri aşağıdakı kimidir:

Nominal açma gərginliyi
Nominal gərginlik, kV Unom36
Maksimal işçi gərginlik, kV Umax38,5
İzolyasiya dərəcəsi
Nominal sənaye gərginliyinə dayanıqlıq, 50 Hs/1 dəq, (kV)7080
Nominal gərginlik, 1,2/50 mks, kV170195
Açma cərəyanı
Yüksüz kabel, A50
Termiki dayanıqlıq cərəyanı (kA/1san)Nominal qoşma cərəyanı, A
12,56301250
166301250
206301250
25-1250
Elektrodinamik dayanıqlıq cərəyanı (kA)
31,5
40
50
62,5

SM6-36 SERİYALI 36 kV MODUL TİPLİ YUVALAR

SM6-36 tipli yuvalar daxildə quraşdırılma üçün nəzərdə tutulub.

Onlar aşağıdakı ölçülərə malikdir:

 • Eni 750-1000 mm;
 • Hündürlüyü - 2250 mm;
 • Dərinliyi - 1400 mm.

Bu ölçülər yuvaların kiçik ölçülü tikililərdə və yaxud transformatorların yaxınlığında quraşdırılmasını sadələşdirir. Kabellərin birləşdirilməsi yuvaların ön hissəsindən həyata keçirilir. Bütün idarəetmə sistemləri ön paneldə yerləşməklə istismarı sadələşdirir. Yuvalarda əlavə olaraq sifarişə əsasən məhdudlaşdırıcılar və sıfır ardıcıllıqlı cərəyan transformatoru quraşdırılır.

 • SM6-24 SERİYALI 10 (6) KV MODUL TİPLİ YUVALAR
 • ГOCT 12.2.007.4, TOCT 14694, TOCT 12.2007.0, TOCT 14693
 • M3K (IEC) 606946, 62271-200, 60265-1, 62271-100, 62271-102
 • UTE NFC 13.100, NFC 13.200, NFC 64.130, NFC 64.130

Elektrik Avadanlıqları zavodunda 2011-ci ildən etibarən "SCHNEIDER ELECTRIC” firmasının lisenziyası əsasında SM6-24 tipli paylayıcı yuvalar istehsal olunur.

SM6-24 tipli yuvalar 10(6) kV-luq paylayıcı şəbəkələrdə (PŞ) və paylayıcı transforma¬tor yarımstansiyalarında (PTY) quraşdırılaraq təşkilatların və ya özəl kompaniyaların, abonentlərin elektrik təchizatında istifadə olunur.

SM6-24 tipli yuvalar texniki göstəricilərlə yanaşı, insanların və avadanlıqların təhlükəsizliyi baxımından da bütün tələblərə cavab verir. Quraşdırılma, istismarı asan və sadədir.

SM6-24 tipli yuvalar gövdəsi sinklənmiş metaldan ibarət olmaqla:

 • Yük açarı ilə;
 • Vakuum və eleqaz açarı ilə;
 • Kontaktor ilə;
 • Ayırıcı ilə dəstləşdirilir.

SM6-24 tipli yuvaların əsas texniki göstəriciləri aşağıdakı kimidir:

Nominal açma gərginliyi
Nominal gərginlik, kV Unom61017,524
Maksimal işçi gərginlik, kV Umax7,212--
İzolyasiya dərəcəsi
Nominal sənaye gərginliyinə dayanıqlıq, 50 Hs/1 dəq, (kV)20283850
Nominal gərginlik, 1,2/50 mks, kV607595125
Açma cərəyanı
Nominal cərəyan, A4006301250
Yüksüz transformator, A16  
Yüksüz kabel, A31,5  
Termiki dayanıqlıq cərəyanı (kA/1san)
25630-1250 A
20630-1250 A
16630-1250 A
12630-1250 A
Termiki dayanıqlıq cərəyanı (kA/1san)
630 A62,5
630 A50
630 A40
400-630 A31,5

NEX 17,5 SERİYALI 10 (6) kV MODUL TİPLİ YUVALAR

 • ГOCT 12.2.007.4, ГOCT 14694, ГOCT 12.2007.0, ГOCT 14693
 • МЭК (IEC) 606946, 62271-200, 60265-1, 62271-100, 62271-102
 • UTE NFC 13.100, NFC 13.200, NFC 64.130, NFC 64.130

Elektrik Avadanlıqları zavodunda 2011-ci ildən etibarən “SCHNEIDER ELECTRIC” firmasının lisenziyası əsasında NEX-17,5 seriyalı paylayıcı yuvalar istehsal olunur.

NEX 17,5 tipli yuvalar 10(6) kV-luq PŞ və PTY-də quraşdırılaraq təşkilatların və ya özəl kompaniyaların, abonentlərin elektrik təchizatında istifadə olunur.

NEX 17,5 tipli yuvalar texniki göstəricilərlə yanaşı, insanların və avadanlıqların təhlükəsizliyi baxımından da bütün tələblərə cavab verir. Quraşdırılma, istismarı çox asan və sadədir.

NEX 17,5 tipli yuvaların gövdəsi sinklənmiş metaldan ibarət olur və çəkməcəli EVOLİS 12 kV tipli vakuum açarı ilə dəstləşdirilir.

NEX 17,5 tipli yuvalar 4 bölmədən ibarətdir. Hər bir bölmə bir-birindən metal arakəsmələr vasitəsilə ayrılmışdır.

NEX 17,5 tipli paylayıcı yuvaların texniki göstəriciləri aşağıdakı kimidir:

Nominal açma gərginliyi
Nominal gərginlik, kV, Unom61017,5
Maksimal işçi gərginlik, kV Umax7,212 
İzolyasiya dərəcəsi
Nominal sənaye gərginliyinə dayanıqlıq, 50 Hs/1 dəq, (kV)20283850
Nominal impuls gərginliyi, 1,2/50 mks, kV607595125
Açma qabiliyyəti
Açma qabiliyyəti40063012502500
Termiki dayanıqlıq cərəyanı (kA/1san)
25; 31,5
31,5
Elektrodinamik dayanıqlıq cərəyanı (kA)
62,5
75

ALÇAQ GƏRGİNLİK ÜÇÜN ELEKTRİK DOLABLARI

AGED, TŞ AZ 1167890-016-2011

Elektrik Avadanlıqları zavodunda elektrik enerjisinin qəbulu, paylanması, artıq yüklənmələrdən və qısa qapanma cərəyanından mühafizə üçün xidmət edən, neytralı torpaqlanmış, 380/220 V gərginlikli, 50 Hs tezlikli, dəyişən cərəyanlı alçaq gərginlik üçün elektrik dolablarının (AGED) istehsalı geniş şəkildə həyata keçirilir.

Zavodda istehsal olunan alçaq gərginlik üçün elektrik dolabları Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin təsdiqlədiyi Texniki şərtlər əsasında istehsal olunur.

Zavodda istehsal olunan alçaq gərginlik üçün elektrik dolablarının tipləri aşağıda göstərilmişdir:

AGED dolablarının tipi

Hündürlük, mm

En, mm

Dərinlik
AGED-12000800700
AGED-22000800700
AGED-31400600400
1000
AGED-4400300

150

200

500400
600500
740585
830585
Texniki göstəricilər
Nominal gərginlik, kV0,4
Tezlik, Hs.50
Gedən xətlərin sayı1; 2; 4; 6
Gedən xətlərin nominal cərəyanı, A100; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2000; 2500
Giriş dolablarının nominal cərəyanı, A400; 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3200; 4000
Elektrodinamik dayanıqlıq cərəyanı, kA30; 50; 62,5; 75

Prizma PraqmaTipli 0,4 kV Dolablar (SCHNEİDER ELECTRİC)

14 BLL 11

14BMG03

Giriş paylayıcı tipli dolab

PQS-3

İL-5

QİL

GL-3

Elektrik yuvaları