www.stp.az
  • TEXNİKİ QAZLAR


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/stp.az/public_html/app/views/pages/texniki_qaz.php on line 97

Tətbiq
sahəsi

Arqon kimyəvi cəhətdən metalla qarşılıqlı təsirə girməyən və onda əriməyən təsirsiz qazlara aiddir. Təsirsiz qazları kimyəvi cəhətdən aktiv metalların qaynağında həmçinin tərkib cəhətdən həmcins olan aşqar (çox qatışıqlı poladlar və s) və əsas metallı qaynaq birləşmələrinin lazım olduğu bütün hallarda istifadə edirlər (titan, alüminium, maqnezium və s). Arqonla qaynaq ona metallurji təsir etmədən qoşquları və qaynaq edilən metalın davamlığını təmin edir.

SUMQAYIT TEXNOLOGİYALAR PARKI

Maye arqon

Maye arqon-dəri donmasına və gözün selikli qişasının zədələnməsinə səbəb olan aşağı dərəcədə qaynayan mayedir.
arqonun az hissəsi metallurgiyada, metal emalında və yaxud sənaye sahələrində istifadə edilir. 

Texniki qazların tətbiq sahələri

Təklif al