Kabel məhsulları

Dünyada 500 kV kabel istehsal edən 6 müəssisədən biridir. Həmçinin, regionda Optik kabelin yeganə istehsalçısıdır. Müəssisə inşaat sektoru üçün geniş çeşiddə kabellər təklif edir. Kabel zavodunda hazırda 28 000 çeşiddə kabel istehsal edilir. İllik istehsal gücü 120 000 tondur.

Kabel zavodu inşaat sektoruna aşğıdakı məhsullarını təqdim edir:

 • Quraşdırma naqilləri
 • Halogensiz quraşdırma naqilləri
 • Əlaqələndirici (birləşdirici) naqillər
 • Alçaq gərginlikli güc kabelləri
 • İzolyasiyasız güc naqilləri
 • İzolyasiyasız hava elektrik veriliş xətləri
 • Özünü saxlayan, izolyasiya olunmuş, hava elektrik veriliş xətləri
 • Nəzarət kabelləri
 • Elastiki idarəetmə kabelləri
 • Orta gərginlikli güc kabelləri (6 kV- 35 kV)
 • Yüksək gərginlikli güc kabelləri (64 kV – 110 kV)
 • Fiber Optik kabellər
 • Lan və rabitə kabellər
 • Koaksial kabellər

İstehsal olunan kabellər haqqında ətraflı məlumatı STP-nin Kabel məhsulları kataloqundan əldə etmək olar.

Kabel məhsulları