Kabellər

Dünyada 500 kV kabel istehsal edən 6 müəssisədən biridir. Həmçinin, regionda Optik kabelin yeganə istehsalçısıdır. Müəssisə neft-qaz, neft-kimya və enerji sektorları üçün geniş çeşiddə kabellər təklif edir. Kabel zavodunda hazırda 28 000 çeşiddə kabel istehsal edilir. İllik istehsal gücü 120 000 tondur.

Məsullar:

 • Elektrotexniki çubuqlar
 • Quraşdırma naqilləri
 • Halogensiz quraşdırma naqilləri
 • Əlaqələndirici (birləşdirici) naqillər
 • Alçaq gərginlikli güc kabelləri
 • İzolyasiyasız güc naqilləri
 • İzolyasiyasız hava elektrik veriliş xətləri
 • Özünü saxlayan, izolyasiya olunmuş, hava elektrik veriliş xətləri
 • Nəzarət kabelləri
 • Elastiki idarəetmə kabelləri
 • Sarğı quraşdırma naqilləri
 • Rezin izolyasiyalı, elastiki güc kabelləri
 • Orta gərginlikli güc kabelləri (6 kV- 35 kV)
 • Yüksək gərginlikli güc kabelləri (64 kV – 110 kV)
 • İfrat yüksək gərginlikli güc kabelləri (220 kV – 500 kV)
 • Fiber Optik kabellər
 • Lan və rabitə kabellər
 • Koaksial kabellər
Kabellər