Kran təsərrüfatı

Burada aşağıda qeyd olunan kranlar istehsal edilir:

  • Yükqaldırma qabiliyyəti - 1T – 200T – a qədər;
  • Aşırımları - 3 m – dən 36 m - ə qədər;
  • İdarəetmə istemi – məsafədən, kabinadan və kabel idarəetmə;
  • Kranların növləri: birtirli, ikikörpülü, çatmalı;
  • Kran arabacıqları – birqarmaqlı və ya ikiqarmaqlı.

Kran təsərrüfatı sahəsi istehsalla yanaşı, kranların təmiri xidməti də göstərilir. İstehsal sahəsində istehsal olunan bütün növ yükqaldırıcı kranlar quraşdırıldıqdan sonra zəmanət müddəti (12 ay) ərzində texniki servis xidmətləri həyata keçirilir.

Kran təsərrüfatı