Polad fitinqlər və flyanslar

İstehsal prosesində polad, paslanmaz polad, dupleks və super dupleks və s. materiallardan istifadə olunur.

Məhsullar:

 • Flyans və flyans komponentləri;
 • Eynəkşəkilli və qulplu kor flyanslar;
 • Bolt və qaykalar.

STP-nin Mexaniki Emal Zavodunun sexlərində aşağıda qeyd olunan unikal avadanlıqlar sayəsində bu cür məhsulları yüksək keyfiyyətdə istehsal etmək mümkündür:

Yaponiyanın “MAZAK” şirkətinin 41 ədəd frez dəzgahları - bu avadanlıqlarda həndəsi ölçüləri 3750x10000 mm, H=1750 mm, çəkisi 43 ton olan məmulatlar üzərində frez əməliyyatları aparmaq mümkündür.

Amerikanın “GLEASON” şirkətinin diş açma, pardaqlama, test və ölçmə dəzgahları - avadanlığın növünə görə Ø1200mm; Ø800mm; Ø600mm; Ø400mm; Ø125/100mm (silindrik), həmçinin Ø1000; Ø600; Ø275 (konik) ölçülərdə olan xammallarda dişli çarxların emalı və pardaqlanma kimi əməliyyatları aparmaq imkanları var;

Yaponiyanın “MITSUBISHI” şirkətinin Tel eroziyon (dəzgahın maksimal ölçüsü 300x300x250 mm), Deşmə (dəzgahın ölçüsü maksimum 400x250x240 mm) və Dalma (dəzgahın maksimal ölçüsü 400x300x300 mm) kimi elektroeroziyon dəzgahlar;

Hər «MAZAK» torna dəzgahların növünə görə torna əməliyyatı aparmağa mümkün olan xammalların ölçüləri aşağıdaki kimidir:

 • Ø51mm, L=130mm Ø320mm, L=530mm
 • Ø280mm, L=309mm Ø380mm, L=550mm
 • Ø420mm, L=1538mm Ø580mm, L=3000mm
 • Ø580mm, L=1000mm Ø670mm, L=1354mm
 • Ø920mm, L=6064mm Ø920mm, L=4069mm
 • Ø340mm, L=385mm Ø658mm, L=995mm
 • Ø3500mm, L=1800mm

Hər mazak frez dəzgahların növünə görə frez əməliyyatı aparmağa mümkün olan xammalların ölçüləri aşağıdaki kimidir:

 • 3750x10000 mm, H=1750 mm, 43000 kq
 • 1740x700 mm, H=770 mm, 2000 kq
 • 1300x510 mm, H=570 mm, 1200 kq
 • 1380x750 mm, H=600 mm, 1200 kq
 • Ø730, H=500 mm, 500 kq
 • Ø3500 mm, H=1800, 9500 kq (10050 kq)
 • Ø1450 mm, H=1450 mm, 2200 kq
 • Ø1050 mm, H=1300 mm, 1500 kq
 • Ø630 mm, H=900 mm, 400 kq
 Polad fitinqlər və flyanslar