H05VH-U

Общая информация

Naqillər elektrik avadanlıqlarında, maşın və mexanizmlərdə, dəzgahlarda və eləcə də, işıqlandırma və güc şəbəkələrində stasionar quraşdırma zamanı istifadə olunur. Bu naqillərin nominal işçi gərginliyi ən çoxu 300-500V və 450/750V dəyişən elektrik şəbəkələri üçün və yaxud 1000V (sabit gərginlik zamanı)-dur.

КОНСТРУКЦИЯ

  1. Одно- или многопроводная витая медная токопроводящая жила
  2. ПВХ изоляция

H05V-U, H07V-U - Жёсткий провод из медной проволоки с ПВХ изоляцией
H05V-R, H07V-R - Гибкий провод из медной проволоки с ПВХ изоляцией

H05V-K, H07V-K - Провод повышенной гибкости из медной проволоки с ПВХ изоляцией
H03VH-U, H05VH-U - Провод с 2 или 3 параллельно размещёнными медными жилами, разделительным слоем и ПВХ изоляцией

Технические показатели установочных проводов

Марка провода

Количество жил, шт.

Сечение токопроводящих жил, мм2

H05V-U, H07V-U

H05V-R, H07V-R

H05V-K, H07V-K

H03VH-U, H05VH-U

1

1

1

2 3

0.5 ÷ 10

0,5 ÷ 240

0,5 ÷ 240

0,75 ÷ 4.0

Технические показатели проводов

Марка проводаКоличество и сечение токопроводящих жил, шт. х мм2Приблизительный вес провода, кг/кмКоличество и сечение токопроводящих жил, шт. х мм2Приблизительный вес провода, кг/кмМаксимальное электрическое сопротивление токопроводящей жилы при 20°С, Ом/км, не более
H05VH-U

2 х 1,0

2 х 1,5

2 х 2,5

2 х 4,0

26,6

38,7

61,2

90,6

3 х 1,0

3 х 1,5

3 х 2,5

3 х 4,0

40,2

58,3

92,1

136,2

18,10

12.10

12,10

7,41

4,61

На Кабельном заводе СТП производятся установочные провода и других размеров.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

  • Максимально разрешённая температура эксплуатации: +70°C
  • Относительная влажность воздуха: 100%
  • Срок эксплуатации: 15 лет