H05VH-U

Tətbiq sahəsi

Naqillər elektrik avadanlıqlarında, maşın və mexanizmlərdə, dəzgahlarda və eləcə də, işıqlandırma və güc şəbəkələrində stasionar quraşdırma zamanı istifadə olunur. Bu naqillərin nominal işçi gərginliyi ən çoxu 300-500V və 450/750V dəyişən elektrik şəbəkələri üçün və yaxud 1000V (sabit gərginlik zamanı)-dur.

KONSTRUKSİYA

 

  1. Tək və yaxud çoxməftilli burulmuş mis cərəyan keçirən damar
  2. PVC izolyasiya

H05V-U, H07V-U - PVC izolyasiyalı, mis məftilli sərt naqil
H05V-R, H07V-R - PVC izolyasiyalı, mis məftilli elastik naqil
H05V-K, H07V-K - PVC izolyasiyalı, mis məftilli yüksək elastikliyə malik naqil
H03VH-U, H05VH-U - PVC izolyasiyalı, paralel yerləşdirilmiş, ayırıcı qatlı, 2 və ya 3 mis məftilli naqil


Quraşdırma naqillərinin texniki göstəriciləri

Naqilin markası

Damarların sayı, ədəd

Cərəyan keçirən damarların en kəsik sahəsi, mm2

H05V-U, H07V-U

H05V-R, H07V-R

H05V-K, H07V-K

H03VH-U, H05VH-U

1

1

1

2 və yaxud 3

0.5 ÷ 10

0,5 ÷ 240

0,5 ÷ 240

0,75 ÷ 4.0

Quraşdırma naqillərinin texniki göstəriciləri

Naqilin markası

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi x mm2

Naqilin təxmini çəkisi, kq/km

Cərəyan keçirən damarların sayı və en kəsik sahəsi, ədəd x mm2

Naqilin təxmini çəkisi, kq/km

Cərəyan keçirən damarın 20˚C-də maksimal elektrik müqaviməti Om/km (çox olmamalı)
H05VH-U

2 х 1,0

2 х 1,5

2 х 2,5

2 х 4,0

26,6

38,7

61,2

90,6

3 х 1,0

3 х 1,5

3 х 2,5

3 х 4,0

40,2

58,3

92,1

136,2

18,10

12.10

7,41

4,61

STP Kabel zavodunda quraşdırma naqilləri digər ölçülərdə də istehsal edilir.


TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • İcazə verilən maksimum istismar temperaturu: +70°C
  • Havanın nisbi rütubəti: 100%
  • İstismar müddəti: 15 il