Şəbəkə sistemləri və şüşə paketlərin hazırlanması, quraşdırılması

Bundan başqa bu sahədə müasir avadanlıqlarla şüşələrin kəsilməsi, yonulması, temperlənməsi, frezlənməsi, paketlənməsi, laminə olunması və paketlərə arqon qazının vurulması həyata keçirilir. Sahədə şüşə kəsmə, radaj, lamina, temper və mazlama dəzgahlarından istifadə olunur.

Şəbəkə sistemləri və şüşə paketlərin hazırlanması, quraşdırılması sahəsində aşağıdakı məhsullar istənilən rəngdə istehsal olunur və xidmətlər göstərilir:

  • Cəbhə sistemləri (şəbəkə sistemləri)
  • Plastik qapı, pəncərələr
  • Jalüzlər pərdələr

Xidmətlər: (kəsmə, yonma, frezləmə, temerləmə, paketləmə, laminə və arqon qazı vurulması)

Şəbəkə sistemləri və şüşə paketlərin hazırlanması, quraşdırılması