Təqdim etdiyimiz xidmətlər

Təqdim etdiyimiz xidmətlər

  • Qeyri dağıdıcı test;
  • Plastik boru xətlərinin hazırlanması (spool fabrication);
  • Plastik boruların qaynağı və inspeksiyası (STP bu sahə üzrə sertifikatlı qaynaqçı və aparatlara sahibdir);
  • Polad boru xətlərinin hazırlanması (spool fabrication)
Təqdim etdiyimiz xidmətlər