Katodik mühafizə

Korroziyanın qarşısını almaq üçün ən əhəmiyyətli və ən çox istifadə edilən metod katodik mühafizədir. Bu sistemin əsas prinsipi elektrokimyəvi korroziya nəzəriyyəsinə əsaslanır. Əsas məqsəd “oksigen”i metaldan uzaqlaşdırmaqdır.

Sertifikatlar:

 

  • RP0169 - sualtı və ya yeraltı metal boru sistemlərinin xarici təsirdən və korruziyadan qorunması;
  • RP0176 – neft hasilatı ilə əlaqədar polad dəniz platformalarının korroziyadan qorunması;
  • RP0193 – metal tank botların xarici qatının katodik mühafizəsi;
  • RP0290 – atmosferin müxtəlif təsirlərinə məruz qalan polad hissələrin katod mühafizəsi
  • TM0497 – torpaqalti və ya sualtı texniki ölçmə cihazlarının katod mühafizəsi
 Katodik mühafizə