МГ (ACC)

Tətbiq sahəsi

Elektrotexniki qurğularda, cihazlarda və antenalarda istifadə edilən naqillər.

KONSTRUKSİYA

Mis məftilli strenqlərlə burulmuş (dəstəvari) naqil (IEC 60228, V sinifdən aşağı olmamalı)


Cədvəl 1

Naqilin en kəsik sahəsi, (mm2)Dartılmada qırılma həddi, N
1.5560
2.5960
4.01510
6.02100
10,03920

Cədvəl 2

Naqilin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)Naqilin hesabi çəkisi, (kq/km)Cərəyan keçirən damarın 20˚C temperaturda maksimal elektrik müqaviməti Om/km (çox olmamalı)
МГ (ACC)

1,5

2,5

4,0

6,0

10

16

25

35

50

70

95

120

13,8

22,6

35,6

53,3

87,1

143,4

224,0

319,1

453,5

621,4

866,2

1094,1

13,3

7,98

4,95

3,30

1,91

1,21

0,78

0,554

0,386

0,272

0,206

0,161


TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • Naqilin istismar temperaturu: -60°C +55°C
  • Naqil kiflənməyə, toza, gün şüalarına, dəniz dumanına, yağışa, şaxtaya, şehə qarşı davamlıdır.
  • En kəsik sahəsi 1,5 + 10mm2 olan antenalar üçün naqillərin dartılamada qırılma həddi cədvəl 1 - də qeyd edilmişdir.