ПуГПнг (А) – HF

Tətbiq sahəsi

ПуПнг (А) – HF markalı quraşdırma naqilləri, tezliyi 400 Hs - ə qədər, nominal işçi gərginliyi ən çoxu 450V (450/760V gərginlikli şəbəkələr üçün) (sabit gərginlik olduqda isə 1000V) olan elektrik avaanlıqlarında, maşın və mexanizmlərdə, eləcə də, ümumi yaşayış binalarında, işıqlandırma və güc şəbəkələrində stasionar quraşdırma üçün nəzərdə tutulmuşdur.

ПуГПнг (А) – HF markalı quraşdırma naqilləri, tezliyi 400 Hs - ə qədər, nominal işçi gərginliyi ən çoxu 450V (450/760V gərginlikli şəbəkələr üçün) (sabit gərginlik olduqda isə 1000V) olan elektrik avaanlıqlarında, maşın və mexanizmlərdə, eləcə də, ümumi yaşayış binalarında, işıqlandırma və güc şəbəkələrində stasionar quraşdırma üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İdman komplekslərində, yaşayış binalarında elektrik enerjisinin təminatı üçün qrup halında quraşdırıla bilər.


KONSTRUKSİYA

  1. Mis məftilli cərəyan keçirən damar (qalaylanmış mis damarda istehsal olunur)
  2. İzolyasiya: Halogensiz polimer kompaund

Naqilin texniki göstəriciləri

Naqilin markası

Сərəyan keçirən damarların sayı

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)

ПyПнг (A)-HF

1

0,5÷120 (I, II sinif)

TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • Naqilin istismar temperaturu: -40°C +90°C
  • Havanın nisbi rütubəti: 98%
  • İstismar tarixindən başlayaraq naqilin zəmanət müddəti: 3 il
  • Qrup halında quraşdırıldıqda naqilin yanmanı yaymamaq kateqoriyası: A
  • İstismar müddəti: 30 il