RG 59/U

Tətbiq sahəsi

RG 58/U markalı kabel CB (radio anten) və simsiz anten sistemlərində əlaqə kabeli, habelə terminal və sistemlərə informasiya ötürülməsi üçün istifadə edilir.

KONSTRUKSİYA

  1. Keçirici: mis məftil
  2. İzolyasiya: qatı polietilen
  3. Ekran: mis məftilli hörgü
  4. Örtük: polivinilxlorid və yaxud halogensiz polimer compound

İNFORMASİYANIN ZƏİFLƏMƏSİ

Tezlik (MHs)1002005008001000
Zəifləmə əmsalı (dB /100)13.118.428.53843

TEXNİKİ PARAMETRLƏR

Elektrik tutumu101±3 pF/m
Dalğa müqaviməti50±2Ω
Yayılma sürəti66 %
Ətraf mühitin temperaturu-40°C; +70°C