A (AAC)

Tətbiq sahəsi

A (AAC) markalı naqil, ГОСТ 15150 standartında göstərilən atmosferin I və II tipinə aid olan iqlim şəraitlərində elektrik enerjisinin hava xətləri ilə ötürülməsində istifadə edilir.

 

Naqilin texniki göstəriciləri

Naqilin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)Naqilin hesabi çəkisi, (kq/km)Cərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C temperaturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)
A (AAC)

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

350

400

450

500

272

43,2

67,8

93,4

134,5

188,4

251,3

321,6

407,0

502,5

565,3

793,3

951,6

1071,0

1216,1

1377,0

2,8631

1.8007

1.1498

0.8347

0.5784

0,4131

0,3114

0,2459

0,1944

0,1574

0,1205

0,1000

0,0833

0,0740

0,0642

0,0576


TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • Yol verilən maksimal istismar temperaturu: +90°C
  • İstismar müddəti: 45 il
  • İstismara verilən andan etibarən naqilin zəmanət müddəti: 4 il