АС (ACR)

Tətbiq sahəsi

AC (ACR) markalı naqil, ГОСТ 15150 standartında göstərilən atmosferin I və II tipinə uyğun olan elektrik paylanması üçün hava elektrik veriliş xəttidir.

AC (ACR) markalı naqil, ГОСТ 15150 standartında göstərilən atmosferin I və II tipinə uyğun olan elektrik paylanması üçün hava elektrik veriliş xəttidir. ACK, ACKC (ACSR), ACKП (ACSS) markalı naqillər dəniz sahillərində, duzlu göl ətrafında, sənaye şəhər və rayonlarında, şoran torpaqlarda, həmçinin atmosferin II və III tipinə aid olan yerlərdə istifadə edilir.


KONSTRUKSİYA

  1. Alüminium məftillər
  2. Sinklənmiş polad məftillərdən ibarət özək

ACK markalı naqilin AC markalı naqildən fərqlənmə cəhəti polad özəyinə yaranan istilik zamanı əriməyə davamlı olan neytral sürtkü yağı ilə yağlanıb üzərinə 1 və yaxud 2 qat PET lentinin sarınmasındadır.

ACKC markalı naqilin, ACK markalı naqildən fərqlənmə cəhəti, polad özəyinə PET lenti sarınmadan yaranan istilik zamanı əriməyə davamlı olan neytral sürtkü yağı ilə yağlanmasındadır.

АСКП markalı naqilin digər naqillərdən fərqlənmə cəhəti isə ən üst qatı xaric, digər qatların yaranan istilik zamanı əriməyə davamlı olan neytral sürtkü yağı ilə yağlanmasındadır.


Naqilin texniki göstəriciləri

Naqilin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2Dartılmada qırılma həddi, N (az olmamalı)Naqilin hesabi çəkisi, kq/kmCərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C temperaturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)

АС (ACR)

10/1,8

16/2,7

25/4,2

35/6,2

40/6,7

50/8,0

63/10,5

70/11

70/72

95/16

95/141

100/16,7

120/19

120/27

125/20,4

150/19

150/24

150/34

160/8,9

160/26,1

185/24

185/29

185/43

185/128

200/11,1

200/32,6

205/27

240/32

240/39

240/56

300/39

300/48

300/66

300/67

300/204

315/21,8

315/51,3

330/30

330/43

400/27,7

400/51,9

400/18

400/22

400/51

400/64

400/93

450/31,1

450/56

500/34,6

500/64,8

500/26

500/27

500/64

550/71

560/38,7

560/70,9

600/72

630/43,6

630,79,8

710/49,1

710/89,9

800/34,6

800/66,7

800/101,3

900/38,9

900/75

1000/43,2

1000/56

1120/47,3

1120/91,2

1250/53,8

1250/101,8

4089

62,20

9296

13524

14400

17112

21630

24130

96826

33369

180775

34333

41521

49465

45694

46307

52279

62643

36178

57689

58075

62055

77767

183816

44222

70134

63740

75050

80895

98253

90574

100623

117520

126270

284579

79030

106834

88848

103784

98356

123037

85600

95115

120481

129183

173715

107467

131370

119407

153,796

112548

112188

148257

166164

133736

172592

183835

150453

191772

169559

216124

167407

205433

243520

188333

226500

209259

224047

23428

283168

261750

316036

42,6

64,8

100,2

148,5

160,4

194,0

253,7

273,5

755,6

383,5

1356,5

402,5

472,1

523,3

502,7

555,3

600,9

675,7

508,3

646,6

706,2

728,4

847,6

1522,7

636,5

806,5

775,0

922,3

954,0

1107,1

1134,9

1188,7

1313,4

1325,0

2424,8

1042,6

1271,2

1151,8

1255,4

1317,3

1509,2

1199,7

1260,3

1489,6

1574,3

1852,3

1487,1

1639,7

1650,3

1883,9

1593,1

1537,1

1851,1

2075,3

1847,5

2099,1

2169,5

2077,1

2360,1

2342,7

2661,3

2477,6

2733,1

3002,8

2789,1

3072,9

3103,6

3210,1

3461,4

3814,3

3871,3

3871,3

2,7064

1,7818

1,1521

0,7774

0,7172

0,5951

0,4553

0,4218

0,4194

0,3007

0,3146

0,2868

0,2440

0,2531

0,2308

0,2046

0,2039

0,2061

0,1800

0,1803

0,1540

0,1591

0,1559

0,1543

0,1440

0,1442

0,1407

0,1182

0,1222

0,1197

0,0958

0,0978

0,1000

0,1000

0,0968

0,0917

0,0916

0,0861

0,0869

0,0722

0,0722

0,0758

0,0733

0,0733

0,0741

0,0711

0,0646

0,0666

0,0577

0,0578

0,0575

0,0600

0,0588

0,0526

0,0515

0,0516

0,0498

0,0458

0,0459

0,0406

0,0407

0,0361

0,0361

0,0361

0,0321

0,0321

0,0289

0,0288

0,0258

0,0253

0,0231

0,0231


TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • Yol verilən maksimal istismar temperaturu: +90°C
  • İstismar müddəti: AC - 45 il, ACK və ACKC - 10 il, ACKП - 25 il
  • İstismara verilən andan etibarən naqilin zəmanət müddəti: 4 il