www.stp.az
  • TEXNİKİ QAZLAR


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/stp.az/public_html/app/views/pages/texniki_qaz.php on line 97

Tətbiq
sahəsi

Ar+CO2 qaynaq qaz qarışığı Argon və carbon dioksid əsaslı qaynaq qaz qarışığı.

Bizim müəssisə təsirsiz qaz istifadəsi ilə mühafizə olunmuş yüksək keyfiyyətli elektrik qaynaq işləri üçün arqon əsaslı çoxçeşidli qaynaq qarışıqları, həmçinin istənilən ölçüdə yanacaq çənləri üçün qaynaq qarışıqları təklif edir.

Adi qaynaq ilə müqayisədə qaynaq sürətini (qoruyucu mühitdə CO2) iki dəfə artırır. Bu tökmə metalın kiçik səthi gərilməsinə görədir, bunun vasitəsi ilə səpilməni və elektrod metal çiləməni 70%-80% azaldır.

Sifarişçinin tələbinə görə, Ar+CO2 qaz qarışığında CO2-un konsentrasiyası 2-dən 50%-ə qədər dəyişə bilər.

Texniki qazların tətbiq sahələri

Təklif al