www.stp.az
  • TEXNİKİ QAZLAR


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/stp.az/public_html/app/views/pages/texniki_qaz.php on line 97

Tətbiq
sahəsi

Azot - insan orqanizmi və ətraf mühit üçün qeyri-toksik, qoxusuz, rəngsiz təsirsiz qazdır. Bu qaz ətraf mühit üçün tamamilə təhlükəsizdir və partlayıcı deyil, dağ-mədən sənayesində və çənlərdə təsirsiz mühit yaratmaq üçün geniş istifadə olunur.

Azot yanğının qarşısının alınmasında və təhlükəli partlayış vəziyyətlərində və neft qaz sənayesində boru kəmərinin üflənməsi və sınağında tətbiq edilir. Azot kimya və neft kimya sənayesində tutumlarda təsirsizliyin yaradılması, lak və boya sənayesində isə yağların polimerləşməsinin qarşısının alınmasında, plazma aparatlarında, laboratoriyada, tibbdə, kənd təsərrüfatında istifadə edilir.

Texniki qazların tətbiq sahələri

Təklif al