Elektrotexniki alüminium çubuqlar

Tətbiq sahəsi

Fasiləsiz tökmə və yayma üsulu ilə istehsal olunan alüminium çubuqlar elektrotexniki məqsədlər üçün istifadə olunur. Kabel texnologiyasında alüminiumdan istifadə kifayət qədər yüksək elektrik keçiriciliyinə malik kabellərin istehsalına şərait yaradir.

Alüminium çubuqların əsas göstəriciləri

Alüminium çubuqların nominal diametri, mmXəta həddi, mm20°C temperaturda xüsusi müqavimətlilik, Om•mm2/m (çox olmamalı)
9.5± 0.30,0280

STP-nin Kabel zavodunda elektrotexniki alüminium çubuqların başqa növləri də istehsal olunur (ø12.0, ø15.0).