Elektrotexniki mis çubuqlar

Tətbiq sahəsi

Mis məftilləri elektrik keçiriciliyinə, mexaniki möhkəmliyə, korroziyaya qarşı davamlılığının yüksək olmasına, asan emal və qaynaq olunması və lehimlənməsinə görə kabel sənayesində geniş tətbiq olunur.

Mis çubuqlar keyfiyyətli məhsul olub, sənayenin müxtəlif sahələrində geniş tətbiq olunur. Mis çubuqlar fasiləsiz tökmə və yayma üsulu ilə saflaşdırılmış mis qırıntılarından və filizlərdən alınır. Mis məftilləri elektrik keçiriciliyinə, mexaniki möhkəmliyə, korroziyaya qarşı davamlılığının yüksək olmasına, asan emal və qaynaq olunması və lehimlənməsinə görə kabel sənayesində geniş tətbiq olunur.

Mis çubuqların əsas göstərciləri

Mis çubuqların nominal diametri, mmXəta həddi, mm20°C temperaturda xüsusi müqavimətlilik, Om•mm2/m (çox olmamalı)
8,0± 0.40,01718

STP kabel zavodunda elektrotexniki mis çubuqlarının başqa növləri də istehsal olunur (ø12.0, ø16.0).