H03VV-F / H05VV-F

Tətbiq sahəsi

Mexaniki təsirin az olduğu quru və qapalı yerlərdə, elektrik maşınlarının, məişət cihazlarının və buna oxşar digər analoji avadanlıqların (məs., paltaryuyan maşın, soyuducu, bağçılıq və bostançılıqda istifadə edilən alətlər və cihazlar və s.) nominal gərginliyi ən çoxu 300/300 və 300/500 V olan elektrik şəbəkəsinə birləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulur.

H03VV-F / H03VVH2-F / H05VV-F / H05VVH2-F

Neytral damarın (mavi) və torpaqlama damarının (yaşıl/sarı) rəngləri saxlanılmaqla, faza damarlarının rəngləri istənilən rəng ilə əvəz oluna bilər.


KONSTRUKSİYA

 1. Çox məftilli cərəyan keçirən mis damar
 2. PVC izolyasiya
 3. PVC xarici örtük

Damarların sayına görə rənglərin təyini

 • 2 damarlı - mavi, qəhvəyi
 • 3 damarlı - yaşıl/sarı, mavi, qəhvəyi
 • 4 damarlı - yaşıl/sarı, mavi, qəhvəyi, qara
 • 5 damarlı - yaşıl/sarı, mavi, qəhvəyi, qara, boz

Naqilin texniki göstəriciləri

Naqilin markası

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2Naqilin təxmini diametriNaqilin hesabi çəkisi, kq/kmCərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C temperaturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)

H03VV-F 300/300V

2 x 0,75

3 x 0,75

4 x 0,75

5.5

5.8

6.4

53

62

76

26,0

H05VV-F 300/500V

2 x 1,0

3 x 1,0

4 x 1,0

5 x 1,0

6.3

6.7

7.4

8.3

60

71

91

112

19,5

2 x 1,5

3 x 1,5

4 x 1,5

5 x 1,5

7.2

7.8

8.7

9.9

80

101

128

163

13,3

2 х 2,5

3 х 2,5

4 х 2,5

5 х 2,5

8.9

9.6

10.5

12.8

125

156

194

246

7,98

2 x 4.0

3 x 4.0

4 x 4.0

5 x 4.0

10.8

11

12

13.6

171

217

271

349

4.95

H03VVH2-F markalı şnur, en kəsiyi 0,5mm2 və 0,75mm2 olmaqla, adətən 2 və yaxud 3 damarlı istehsal edilir, lakin əlavə texniki tələblərə uyğun olaraq digər ölçülərdə də istehsal oluna bilər.


TEXNİKİ PARAMETRLƏR

 • Maksimum istismar temperaturu: (+60°C)
 • Havanın nisbi rütubəti: 98%
 • İstismar müddəti: 6 il
 • Cərəyan keçirən damarlar yüksək elastikliyə malik olub, ГОСТ 22483 standartında göstərilən V sinif mis məftillərdən hazırlanmışdır.