H03VVH2-U / H03VVH2-K

Tətbiq sahəsi

H03VVH2-U, H03VVH2-K markalı naqillər işçi gərginliyi 250 V - a qədər olan, dəyişən cərəyanla işləyən məişət avadanlıqlarında, işıqlandırma şəbəkələrində, eləcə də, taxta konstruksiyalarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

KONSTRUKSİYA

  1. Mis məftilli damar
  2. PVC izolyasiya
  3. PVC örtük

TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • Cərəyan keçirən damarların en kəsik sahəsi, mm2: 1.0, 1.5 2.5, 4.0, 6.0
  • Damarların sayı: 2 və yaxud 3
  • Naqilin istismar temperaturu: -50°C - dən, +70°C - yə kimi
  • Havanın nisbi rütubəti: 98%
  • İstismar müddəti: 15 il