КГ (H07G-F)

Tətbiq sahəsi

КГ (H07G-F) markalı elastik güc kabelləri, nominal işçi gərginliyi 660V olan dəyişən cərəyanla və nominal gərginliyi 1000V olan sabit cərəyanda işləyən, qeyri – stasionar quraşdırılan mexanizmləri elektrik dövrəsinə birləşdirmək üçün istifadə edilir.

KONSTRUKSİYA

  1. Çox məftilli cərəyan keçirən mis damar (IEC 60228, V sinif)
  2. Rezin izolyasiya
  3. Rezin örtük

STP Kabel zavodunda rezin izolyasiyalı elastik güc kabelləri digər ölçülərdə də istehsal edilir.


Kabelin texniki göstəriciləri

Naqilin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)Naqilin hesabi çəkisi, (kq/km)Cərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C temperaturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)

КГ (H07G-F)

1 х 16

1 х 25

1 х 35

1 х 50

1 х 70

1 х 95

1 х 120

310

450

590

820

1090

1400

1730

1,21

0,780

0,554

0,356

0,272

0,206

0,161


TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150
  • Damarların sayı: 1
  • Kabelin istismar temperaturu: -40°C +50°C
  • İstismar müddəti: 4 il