КОГ (H07G-H)

Tətbiq sahəsi

КОГ (H07G-H) markalı yüksək elastikli güc kabeli, nominal işçi gərginliyi 220V - a qədər olan dəyişən cərəyanda və yaxud nominal işçi gərginliyi 700V- a qədər olan sabit cərəyanda işləyən, qaldırıcı kranlarda, avtomat və yarımavtomat elektrod qaynaq aparatlarında istifadə olunur.

KONSTRUKSİYA

  1. Çox məftilli cərəyan keçirən mis damar (IEC60228, V və VI sinif)
  2. İzolyasiyanın cərəyan keçirən damarın daxilinə nüfuz etməsinin və yapışmasının qarşısını almaq məqsədilə, burulmuş damar üzərinə PET lent sarınır və yaxud talk (texnikada və təbabətdə istifadə olunan təbaşir tərkibli, yağlı toz) səpilir.
  3. Rezin izolyasiya

Kabelin texniki göstəriciləri

Naqilin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2Naqilin hesabi çəkisi, kq/kmCərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C temperaturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)

КГ (H07G-H)

1 х 16

1 х 25

1 х 35

1 х 50

1 х 70

1 х 95

1 х 120

1 x 150

240

330

440

615

850

1150

1390

1750

1,21

0,780

0,554

0,356

0,272

0,206

0,161

0,129


TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • Kabelin istismar temperatur: -45°C +45°C
  • Müntəzəm yüklənmə zamanı, işləmə temperaturu: +85°C
  • İstismar müddəti: 4 il