КуГВВ / КуГВВнг / КуГВВнг – LS

Tətbiq sahəsi

Bu markalı kabellər, nominal işçi gərginliyi 660V olan dəyişən cərəyanda və nominal işçi gərginliyi 1000V olan sabit cərəyanda işləyən, stasionar quraşdırılan stan, maşın və mexanizmlərin elektrik dövrəsinə birləşdirilməsi, idarə olunması və işıqlandırılması üçün istifadə edilir.

КуГВВ (LiYY,YSLY) / КуГВВнг (LiYY-fl,YSLY-fl) / КуГВВнг – LS (LiYY-LS,YSLY-LS)

KONSTRUKSİYA

  1. Çox məftilli mis damar (ГОСТ 22483 V sinif)
  2. PVC izolyasiya və yaxud alovu, yanmanı yaymayan, zəif tüstü emissiyasına və qaz ayrılmasına malik PVC
  3. PVC örtük və yaxud alovu, yanmanı yaymayan, zəif tüstü emissiyasına və qaz ayrılmasına malik PVC

STP Kabel zavodunda digər ölçülərdə də yüksək elastikli idarəetmə kabelləri istehsal edilir.


Cərəyan keçirən damarların sayı, ədəd

 

Cərəyan keçirən damarların en kəsik sahəsi, mm2 / Nominal işçi gərginliyi, V

6601000

1

2 və 3

4

5

7 və 10

14, 19, 27, 37

-

0,5 - 6,0

0,5 - 6,0

0,5 - 6,0

0,5 - 6,0

0,5 - 2,5

10 - 300

10 - 240

10 - 185

10 - 150

-

-


TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • Kabelin istismar temperaturu: -40°C +50°C
  • Havanın nisbi rütubəti: 98%
  • İstismar müddəti: 15 il