Mişarların itilənməsi

Tətbiq sahəsi

Sendviç Panel zavodunda müxtəlif ölçülü diskvari mişarların itilənməsi həyata keçirilir.

Sendviç Panel zavodunda müxtəlif ölçülü diskvari mişarların itilənməsi həyata keçirilir.