Qəliblərin, presformaların və ştampların yığılması

Tətbiq sahəsi

Dəqiq emal sexi Plastik kütlə, rezin, şüşə və müxtəlif əlvan metal məmulatlar üçün hər bir formada tökmə qəlibləri və presqəlibləri, həmçinin istifadə sahəsindən asılı olmayaraq  hər növ kəsmə, əymə və forma vermə ştampları istehsal edə bilir.  Sexdə frezləmə, tornalama və digər dəzgah və alətlərdən istifadə olunur. 

 

Sahədə yerləşən dərin deşik açan dəzgahlar qəliblərin , presformaların su kanallarını  Ø10-15 L=750mm qədər ölçülərdə açmaq imkanına malikdir.