SF/UTP Cat 5e

Tətbiq sahəsi

Dörd cüt damar bir arada burularaq üzərinə qoruyucu lent, ekranaltı axın naqili və alümipolimer ekran çəkilir. Alümipolimer ekran çəkilmiş damarın üzərinə qalaylanmış mis məftillərdən hörgü ekran və xarici mühafizə örtüyü çəkilir. Kateqoriya 5e.

Materiallar

Keçirici damar: yumşaq mis

İzolyasiya: yüksək sıxlıqlı polietilen

Xarici mühafizə örtüyü: PVC/LSZH (boz rəng)

Qoruyucu lent: PETF lent

Ekran: alümipolimer lent və qalaylanmış mis məftil

Ekranaltı axın naqili: qalaylanmış mis məftil


KONSTRUKSİYA

 1. Axın naqili
 2. Burulmuş cüt
 3. Qoruyucu lent
 4. Folqa-ekran
 5. Hörgü-ekran
 6. Xarici örtük

TEXNİKİ XARAKTERİSTİKALAR

 • Mis damarındiametri-0.51 mm(AWQ24);
 • Kabelin xarici diametri - 5.8 ± 0.2 mm;
 • Minimal əyilmə radiusu - 4xD mm (D-kabelin xarici diametri);
 • İşçi temperatur - -20° C ~ +60° C;
 • Standart qablaşdırma uzunluğu - 305±5 m;

TƏTBİQ SAHƏSİ

Kabel lokal şəbəkələrdə üfüqi quraşdırılma üçün nəzərdə tutulmuşdur.


TEZLİK XARAKTERİSTİKALARI

Tezlik, MHs

RL

Sönmə, dB

NEXT, dB

PSNEXT, dB

ELFEXT, dB

PSELFEXT, dB

1.0

20.0

2.0

65.3

62.3

63.8

60.8

4.0

23.0

4.0

56.3

53.3

51.7

48.7

8.0

24,5

5.8

51.8

48.8

45.7

42.7

10.0

25.0

6.5

50.3

47.3

43.8

40.8

16.0

25.0

8.2

47.3

44.3

39.7

36.7

20.0

25.0

9.3

45.8

42.8

37.7

34.7

25.0

24.3

10.4

44.3

41.3

35.8

32.8

31.25

23.6

11.7

42.9

39.9

33.9

30.9

62.5

21.5

17.0

38.4

35.4

27.8

24.8

100.0

20.1

22.0

35.3

32.3

23.8

20.8

ELEKTRİK XARAKTERİSTİKALARI

20° C temperaturda keçirici damarın maksimal müqaviməti95 Om/km
Burulmuş cütlər arasındakı omik assimetriya<4%
1 kHs tezlikdə burulmuş cütün yerə nisbətən tutum assimetriyası160 pF/100 m
1-100 MHs tezlikdə dalğa müqaviməti85-115 Om
Maksimal işçi tutum5.6 nF/m