F/UTP Cat 6

Tətbiq sahəsi

Burulmuş cütlər xaçşəkilli ayırıcı üzərində burularaq üzərinə qoruyucu lent, ekranal- tı axın naqili və alümipolimer ekran çəkilir. Ekran çəkilmiş damarın üzərinə xarici müha-fizə örtüyü çəkilir. Kateqoriya 6.

Materiallar

Keçirici damar: yumşaq mis

İzolyasiya: yüksək sıxlıqlı polietilen

Xarici mühafizə örtüyü: PVC/LSZH (boz rəng)

Ekran: alümipolimer lent

Qoruyucu lent: PETF lent

Ekranaltı axın naqili: qalaylanmış mis məftil


KONSTRUKSİYA

 1. Axın naqili
 2. Xaçşəkilli ayırıcı
 3. Burulmuş cüt
 4. Qoruyucu lent
 5. Folqa-ekran
 6. Xarici örtük

TEXNİKİ XARAKTERİSTİKALAR

 • Mis damarın diametri - 0.57 mm (23AWQ);
 • Kabelin xarici diametri - 6.4 mm;
 • Minimal əyilmə radiusu - 8xD mm (D-kabelin xarici diametri);
 • İşçi temperatur - -20° C ~ +60° C;
 • Standart qablaşdırma uzunluğu - 305±5 m;

TƏTBİQ SAHƏSİ

Bu tip kabellər informasiya-kommunikasiya sistemlərində istifadə edilir. Rəqəmsal və analoq səs, data və video siqnalların ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş bu kabellər; ISDN, Ethernet 10Base-T, Fast Ethernet 100Base-T, Gigabit Ethernet 1000Base-T, Token Ring 4/16 Mbit/s, TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s, ATM 155 Mbit/s sistemlərini dəstəkləyir.


TEZLİK XARAKTERİSTİKALARI

Tezlik, MHs

RL

Sönmə, dB

NEXT, dB

PSNEXT, dB

ELFEXT, dB

PSELFEXT, dB

1.0

20.0

2.4

74.3

72.3

67.8

64.8

4.0

23.0

3.8

65.3

63.3

55.8

52.8

8.0

24.5

5.3

60.8

58.8

49.7

46.7

10.0

25.0

6.0

59.3

57.3

47.8

44.8

16.0

25.0

7.6

56.3

54.3

43.7

40.7

20.0

25.0

8.5

54.8

52.8

41.8

38.8

25.0

24.3

9.5

53.3

51.3

39.8

36.8

31.25

23.6

10.7

51.9

49.9

37.9

34.9

62.5

21.5

15.4

47.4

45.4

31.9

28.9

100.0

20.1

19.8

44.3

42.3

27.8

24.8

200.0

18.029.039.837.821.818.8
250.017.332.838.336.319.816.8

ELEKTRİK XARAKTERİSTİKALARI

20° C temperaturda keçirici damarın maksimal müqaviməti95 Om/km
Burulmuş cütlər arasındakı omik assimetriya<4%
1 kHs tezlikdə burulmuş cütün yerə nisbətən tutum assimetriyası160 pF/100 m
1-100 MHs tezlikdə dalğa müqaviməti85-115 Om
Maksimal işçi tutum5.6 nF/m