Ağır metalkonstruksiyaların quraşdırılması

Tətbiq sahəsi

Müəssisəsinin illik 15000 tonluq ağır metalkonstruksiya hazırlamaq  imkanı var.  İstənilən böyüklükdə ferma, zavod, iri həcmli ambarlar kimi sənayə obyektlərinin, həmçinin yaşayış və ofis  binaları,  stadionlar, ticarət və əyləncə mərkəzləri kimi mülki obyektlərin iri qabaritli ağır tikinti konstruksiyalarının hazırlanması və quraşdırılmasınə nəzərdə tutur. 

 

Bundan başqa  iri həcmli kvadrat və slindrik çənlərin hazırlanması, yüksək gərginlikli elektrik xəttləri üçün dirəklər, bayraq dirəkləri, sütunlar, ildırım ötürücüləri və göydələn tipli dayaqların hazırlanması da ağır müetalkonstruksiya xidmətinə aiddir.