Yüngül və mürəkkəb metalkonstruksiyaların quraşdırılması

Tətbiq sahəsi

Müəssisədə ferma, zavod, irihəcmli ambarlar kimi sənayə obyektlərinin, həmçinin yaşayış və ofis  binaları,  stadionlar, ticarət və əyləncə mərkəzləri kimi mülki obyektlərin kiçik  qabaritli tikinti konstruksiyalarının və modullarının hazırlanması və quraşdırılması heyata keçirilir. 

İş sahəsi 4032 kvadrat metrdir və ildə  12000 ton həcmində konstruksiyalar hazırlamaq imkanı var.