Avtomobil (ATİZ)

Tətbiq sahəsi

Sumqayıt Texnologiyalar Parkının MetalKonstruksiya sahəsində göstərdiyi xidmətlərdən biri də Avtomobil Təmiri və İstehsalıdır.  Burada sənayə avtomobillərinin və texnikalarının təmir və istehsalı mümkündür. Hazırda müəssisədə qaldırıcı kran və betonqarışdıran quraşdırılmış maşınlar, müxtəlif həcmli qoşqular və yarımqoşqular istehsal olunur. 

Sumqayıt Texnologiyalar Parkının Avtomobil Təmiri və İstehsalı üzrə geniş məhsul istehsal etmək imkanı var.  Müəssisəmiz hər növ kənd təsərrüfatı və tikinti sənayəsi üçün  avtomobil və digər texnikaların təmirini və istehsalını  reallaşdıra  bilər.