NYBY

General information

Bu markalı kabellər kənar mexaniki təsirlərə məruz qalan yerlərdə, açıq hava və şaxtalarda, tunellərdə, tranşeylərdə, torpaq altında, soyuq, tropik, mülayim iqlim şəraitində istismar edilməsi üçün istifadə olunan güc kabelləridir. Quruda və dəniz səviyyəsindən 4300 m hündürlükdə olan çay və göllərdə istifadəsinə icazə verilir.

NYBY / NYBY-fl / NYBY-LS

N2XBY / N2XBY-fl / N2XBY-LS

NAYBY / NAYBY-fl / NAYBY-LS / NA2XBY / NA2XBY-fl / NA2XBY-LS

STRUCTURE

  1. An electric round or shaped copper or aluminum single- or multi-wire conductor
  2. PVC or SPE insulation
  3. PVC wrapping
  4. Armor of two galvanized steel tapes
  5. PVC sheath

Manufacture of electrical conductors

Type of conductors according to the number of wires forming them

Section, mm2
Round / Shaped

Single-wire

1.5 ÷ 10 / -

Multi-wire

16 ÷ 240 / 25 ÷ 185

Cable specifications

Cable type

Cross-sectional area of conductor, mm2

Approximate cable diameter, mm

Approximate cable weight, kg/km

Maximum electrical resistance of conductor at 20 °С, Ohm/km, not more than

NAYBY 1.0 kV

3 x 16

3 x 25

3 x 35

3 x 50

3 x 70

3 x 95

3 x 120

3 x 150

3 x 185

3 x 240

4 x 16

4 x 25

4 x 35

4 x 50

4 x 70

4 x 95

4 x 120

4 x 150

4 x 185

4 x 240

3x16+10

3x25+16

3x35+16

3x50+25

3x70+35

3x95+50

3x120+70

3x150+70

3x185+95

3x240+120

21.5

25.0

27.0

31.0

35.0

40.5

44.0

48.5

53.5

60.5

23.5

27.0

29.5

34.0

39.0

44.5

49.0

53.5

59.0

67.0

23

26.5

28.0

32.0

36.5

42.0

46.5

50.0

55.5

62.5

750

937.2

1115.5

1442.3

2026.6

2565,0

2978.9

3719.0

4808.9

5963.0

904.2

1086.3

1313.8

1777.7

2365.7

3029.0

3627.5

4780.8

5759.6

7056.8

1.910

1.200

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

1.910

1.200

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

1.15/1.83

0.727/1.15

0.524/1.15

0.387/0.727

0.268/0.524

0.193/0.387

0.153/0.268

0.124/0.268

0.0991/0.193

0.0754/0.153

 

Low voltage power cables of other sizes are manufactured at the STP cable factory as well.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

  • Rated operating voltage: 0.66/1.0 kV
  • Number of conductors: 1, 2, 3, 4, 5
  • Permissible heating temperature of the cable conductor during operation: + 70 °C
  • Relative air humidity: 98 %