NYBY

Tətbiq sahəsi

Bu markalı kabellər kənar mexaniki təsirlərə məruz qalan yerlərdə, açıq hava və şaxtalarda, tunellərdə, tranşeylərdə, torpaq altında, soyuq, tropik, mülayim iqlim şəraitində istismar edilməsi üçün istifadə olunan güc kabelləridir. Quruda və dəniz səviyyəsindən 4300 m hündürlükdə olan çay və göllərdə istifadəsinə icazə verilir.

NYBY / NYBY-fl / NYBY-LS

N2XBY / N2XBY-fl / N2XBY-LS

NAYBY / NAYBY-fl / NAYBY-LS / NA2XBY / NA2XBY-fl / NA2XBY-LS

KONSTRUKSİYA

  1. Cərəyan keçirən mis və yaxud alüminium, tək və yaxud çox məftilli, dairəvi və yaxud fasonlu cərəyan keçirən damar
  2. PVC və yaxud XLPE izolyasiya
  3. PVC qurşaq izolyasiyası
  4. İki sinklənmiş polad lentli zireh
  5. PVC örtük

Cərəyan keçirən damarların hazırlanması

En kəsik sahəsinə görə, cərəyan keçirən damarları təşkil edən məftillər

En kəsik sahəsi, mm2
Dairəvi / Fasonlu

Tək məftilli cərəyan keçirən damar1,5 ÷ 10 / -
Çox məftilli cərəyan keçirən damar16 ÷ 240 / 25 ÷ 185

Kabelin texniki göstəriciləri

Kabelin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)Kabelin təxmini diametri, (mm)Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km)Cərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C tempe-raturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)
NAYBY 1,0 kV

3 x 16

3 x 25

3 x 35

3 x 50

3 x 70

3 x 95

3 x 120

3 x 150

3 x 185

3 x 240

4 x 16

4 x 25

4 x 35

4 x 50

4 x 70

4 x 95

4 x 120

4 x 150

4 x 185

4 x 240

3x16+10

3x25+16

3x35+16

3x50+25

3x70+35

3x95+50

3x120+70

3x150+70

3x185+95

3x240+120

21,5

25,0

27,0

31,0

35,0

40,5

44,0

48,5

53,5

60,5

23,5

27,0

29,5

34,0

39,0

44,5

49,0

53,5

59,0

67,0

23

26,5

28,0

32,0

36,5

42,0

46,5

50,0

55,5

62,5

750

937,2

1115,5

1442,3

2026,6

2565,0

2978,9

3719,0

4808,9

5963,0

904.2

1086,3

1313,8

1777,7

2365,7

3029,0

3627,5

4780,8

5759,6

7056,8

1,910

1,200

0,868

0,641

0,443

0,320

0,253

0,206

0,164

0,125

1,910

1,200

0,868

0,641

0,443

0,320

0,253

0,206

0,164

0,125

1,15/1,83

0,727/1,15

0,524/1,15

0,387/0,727

0,268/0,524

0,193/0,387

0,153/0,268

0,124/0,268

0,0991/0,193

0,0754/0,153

STP Kabel zavodunda digər ölçülərdə də alçaq gərginlikli güc kabelləri istehsal edilir.


TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • Nominal işçi gərginliyi - 0,66/1,0 kV
  • Damarların sayı - 1,2, 3, 4, 5
  • Kabelin damarının buraxılabilən qızma istismar temperaturu: +70°C
  • Havanın nisbi rütubəti: 98%