КВБбШв (NYBY)

Tətbiq sahəsi

Bu markalı nəzarət kabelləri, stasionar quraşdırma zamanı elektrik cihazlarında, nominal gərginliyi 660 V olan dəyişən cərəyan aparatlarında və yaxud nominal gərginliyi 1000 V - a qədər olan sabit cərəyan elektrik paylayıcı qurğularda, qapalı yerlərdə, kanallarda, tunellərdə, aqressiv iqlim şəraitlərində, kənar mexaniki təsir olan yerlərdə istifadə edilir.

КВБбШв (NYBY) / КВБбШвнг (NYBY-fl) / КВБбШвнг – LS (NYBY-LS) / AКВБбШв (NAYBY) / AКВБбШвнг (NAYBY-fl) / AКВБбШвнг–LS, (NAYBY-LS)

Bu markalı nəzarət kabelləri, stasionar quraşdırma zamanı elektrik cihazlarında, nominal gərginliyi 660 V olan dəyişən cərəyan aparatlarında və yaxud nominal gərginliyi 1000 V - a qədər olan sabit cərəyan elektrik paylayıcı qurğularda, qapalı yerlərdə, kanallarda, tunellərdə, aqressiv iqlim şəraitlərində, kənar mexaniki təsir olan yerlərdə istifadə edilir.

Kabeli təşkil edən damarlar qatlı burulur və hər qatda iki müxtəlif rəngli damar olmaqla digər damarların rəngindən seçilməlidir və yaxud da nömrələnməlidir.


KONSTRUKSİYA

 1. Mis və yaxud alüminium məftilli cərəyan keçirən damar
 2. PVC izolyasiya və yaxud alovu, yanmanı yaymayan, zəif tüstü emissiyasına və qaz ayrılmasına malik PVC
 3. PVC qurşaq izolyasiya
 4. İki sinklənmiş polad lentdən ibarət zireh
 5. PVC örtük və yaxud alovu, yanmanı yaymayan, zəif tüstü emissiyasına və qaz ayrılmasına malik PVC

Kabelin texniki göstəriciləri

Naqilin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2Naqilin hesabi çəkisi, kq/kmCərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C temperaturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)
КВБбШв (NYBY)

4 x 1,0

5 x 1,0

7 x 1,0

10 x 1,0

14 x 1,0

19 x 1,0

27 x 1,0

37 x 1,0

270

304

346

445

524

618

793

379

18,10

4 x 1,5

5 x 1,5

7 x 1,5

10 x 1,5

14 x 1,5

19 x 1,5

27 x 1,5

37 x 1,5

303

344

395

514

605

733

951

1210

12,10

4 x 2,5

5 x 2,5

7 x 2,5

10 x 2,5

14 x 2,5

19 x 2,5

27 x 2,5

37 x 2,5

364

418

491

648

781

963

1292

1634

7,41

4 x 4,0

5 x 4,0

7 x 4,0

10 x 4,0

467

545

651

865

4,61

4 x 6,0

7 x 6,0

10 x 6,0

570

808

1099

3,08

TEXNİKİ PARAMETRLƏR

 • Nominal işçi gərginliyi: 660 V
 • Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2: 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10.0
 • Damarların sayı: 2-dən 61-ə qədər
 • Havanın nisbi rütubəti: 98%
 • Kabelin istismar temperaturu: -50°C +50°C
 • İstismar müddəti: torpaq altında və estakadalarda - 15 il, qapalı yerlər, kanal və tunellərdə - 25 il