КВВГ (NYY)

Tətbiq sahəsi

Bu markalı nəzarət kabelləri stasionar elektrik cihazlarında, nominal gərginliyi 660 V olan dəyişən cərəyan aparatlarında və yaxud nominal gərginliyi 1000 V – a qədər olan sabit cərəyan elektrik paylayıcı qurğularında, qapalı yerlərdə, kanallarda, tunellərdə, aqressiv iqlim şəraitlərdə, kənar mexaniki təsirlərə məruz qalmayan yerlərdə istifadə edilir.

КВВГ (NYY) / КВВГнг (NYY-fl) / КВВГнг–LS (NYY-LS) / АКВВГ(NAYY) / АКВВГнг (NAYY-fl) / АКВВГнг – LS (NAYY-LS)

Bu markalı nəzarət kabelləri stasionar elektrik cihazlarında, nominal gərginliyi 660 V olan dəyişən cərəyan aparatlarında və yaxud nominal gərginliyi 1000 V – a qədər olan sabit cərəyan elektrik paylayıcı qurğularında, qapalı yerlərdə, kanallarda, tunellərdə, aqressiv iqlim şəraitlərdə, kənar mexaniki təsirlərə məruz qalmayan yerlərdə istifadə edilir. Kabeli təşkil edən damarlar qatlı burulur və hər qatda iki müxtəlif rəngli damar olmaqla digər damarların rəngindən seçilməlidir və yaxud da nömrələnməlidir.


KONSTRUKSİYA

  1. Mis və yaxud alüminium məftilli cərəyan keçirən damar
  2. PVC izolyasiya və yaxud alovu, yanmanı yaymayan, zəif tüstü emissiyasına və qaz ayrılmasına malik PVC
  3. PET lentdən qurşaq izolyasiya
  4. PVC örtük və yaxud alovu, yanmanı yaymayan, zəif tüstü emissiyasına və qaz ayrılmasına malik PVC

Kabelin texniki göstəriciləri

Naqilin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2Naqilin hesabi çəkisi, kq/kmCərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C temperaturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)
KBBГ (NYY)

4 x 1,0

5 x 1,0

7 x 1,0

10 x 1,0

14 x 1,0

19 x 1,0

27 x 1,0

37 x 1,0

85,3

112,5

142,0

196,0

255,1

329,2

451,7

610,7

18,10

4 x 1,5

5 x 1,5

7 x 1,5

10 x 1,5

14 x 1,5

19 x 1,5

27 x 1,5

37 x 1,5

118,0

141,7

182,7

253,4

332,2

432,3

612,0

809,3

12,10

4 x 2,5

5 x 2,5

7 x 2,5

10 x 2,5

14 x 2,5

19 x 2,5

27 x 2,5

37 x 2,5

164,3

197,6

259,0

362,1

481,4

632,4

896,7

1214,5

7,41

4 x 4,0

7 x 4,0

10 x 4,0

238,1

383,1

538,1

4,61

4 x 6,0

7 x 6,0

10 x 6,0

323,5

528,3

761,1

3,08

TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • Nominal işçi gərginliyi: 660 V
  • Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2: 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10.0
  • Damarların sayı: 2-dən 61-ə qədər
  • Havanın nisbi rütubəti: 98%
  • Kabelin istismar temperaturu: -50°C +50°C
  • İstismar müddəti: torpaq altında və estakadalarda - 15 il, qapalı yerlər, kanal və tunellərdə - 25 il