КВВГЭ (NYCY)

Tətbiq sahəsi

Bu markalı nəzarət kabelləri, stasionar quraşdırma zamanı elektrik cihazlarında, nominal gərginliyi 660 V olan dəyişən cərəyan aparatlarında və yaxud nominal gərginliyi 1000 V - a qədər olan sabit cərəyan elektrik paylayıcı qurğularda, qapalı yerlərdə, kanallarda, tunellərdə, aqressiv iqlim şəraitlərində, kənar mexaniki təsir olmayan və kənar elektromaqnit dalğaların müdaxiləsini əngəlləmək üçün istifadə edilir.

КВВГЭ (NYCY) / КВВГЭнг (NYCY-fl) / КВВГЭнг – LS (NYCY-LS) / AКВВГЭ (NAYCY) / AКВВГЭнг (NAYCY-fl) / AКВВГЭнг – LS (NAYCY-LS)

Bu markalı nəzarət kabelləri, stasionar quraşdırma zamanı elektrik cihazlarında, nominal gərginliyi 660 V olan dəyişən cərəyan aparatlarında və yaxud nominal gərginliyi 1000 V - a qədər olan sabit cərəyan elektrik paylayıcı qurğularda, qapalı yerlərdə, kanallarda, tunellərdə, aqressiv iqlim şəraitlərində, kənar mexaniki təsir olmayan və kənar elektromaqnit dalğaların müdaxiləsini əngəlləmək üçün istifadə edilir.

Kabeli təşkil edən damarlar qatlı burulur və hər qatda iki müxtəlif rəngli damar olmaqla digər damarların rəngindən seçilməlidir və yaxud da nömrələnməlidir.


KONSTRUKSİYA

 1. Mis və yaxud alüminium məftilli cərəyan keçirən damar
 2. PVC izolyasiya və yaxud alovu, yanmanı yaymayan, zəif tüstü emissiyasına və qaz ayrılmasına malik PVC
 3. PVC və yaxud PET lentdən qurşaq izolyasiyası
 4. Alüminium lentdən (folqadan) ibarət ekran
 5. Ekran altı mis məftil
 6. PVC örtük və yaxud alovu, yanmanı yaymayan, zəif tüstü emissiyasına və qaz ayrılmasına malik PVC

Kabelin texniki göstəriciləri

Naqilin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2Naqilin hesabi çəkisi, kq/kmCərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C temperaturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)
КВВГЭ (NYCY)

4 x 1,0

5 x 1,0

7 x 1,0

10 x 1,0

14 x 1,0

19 x 1,0

27 x 1,0

37 x 1,0

116,3

135,0

166,8

225,5

285,8

362,7

505,8

655,4

18,10

4 x 1,5

5 x 1,5

7 x 1,5

10 x 1,5

14 x 1,5

19 x 1,5

27 x 1,5

37 x 1,5

141,3

165,5

208,1

283,9

365,2

468,4

655,8

857,6

12,10

4 x 2,5

5 x 2,5

7 x 2,5

10 x 2,5

14 x 2,5

19 x 2,5

27 x 2,5

37 x 2,5

188,4

223,6

286,9

395,9

518,0

688,2

945,6

1270,4

7,41

4 x 4,0

7 x 4,0

10 x 4,0

265,7

415,0

593,2

4,61

4 x 6,0

7 x 6,0

353,5

563,6

3,08

TEXNİKİ PARAMETRLƏR

 • Nominal işçi gərginliyi: 660 V
 • Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2: 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10.0
 • Damarların sayı: 2-dən 61-ə qədər
 • Havanın nisbi rütubəti: 98%
 • Kabelin istismar temperaturu: -50°C +50°C
 • İstismar müddəti: torpaq altında və estakadalarda - 15 il, qapalı yerlər, kanal və tunellərdə - 25 il