Nex 17,5 Seriyali 10 (6) KV Modul Tipli Yuvalar

Tətbiq sahəsi

NEX 17,5 tipli yuvalar 10(6) kV-luq PŞ və PTY-də quraşdırılaraq təşkilatların və ya özəl kompaniyaların, abonentlərin elektrik təchizatında istifadə olunur.

Elektrik Avadanlıqları zavodunda 2011-ci ildən etibarən “SCHNEIDER ELECTRIC” firmasının lisenziyası əsasında NEX-17,5 seriyalı paylayıcı yuvalar istehsal olunur.

NEX 17,5 tipli yuvalar 10(6) kV-luq PŞ və PTY-də quraşdırılaraq təşkilatların və ya özəl kompaniyaların, abonentlərin elektrik təchizatında istifadə olunur.

NEX 17,5 tipli yuvalar texniki göstəricilərlə yanaşı, insanların və avadanlıqların təhlükəsizliyi baxımından da bütün tələblərə cavab verir. Quraşdırılma, istismarı çox asan və sadədir.

NEX 17,5 tipli yuvaların gövdəsi sinklənmiş metaldan ibarət olur və çəkməcəli EVOLİS 12 kV tipli vakuum açarı ilə dəstləşdirilir.

NEX 17,5 tipli yuvalar 4 bölmədən ibarətdir. Hər bir bölmə bir-birindən metal arakəsmələr vasitəsilə ayrılmışdır.


NEX 17,5 tipli paylayıcı yuvaların texniki göstəriciləri aşağıdakı kimidir:

Nominal açma gərginliyi
Nominal gərginlik, kV, Unom61017,5
Maksimal işçi gərginlik, kV Umax7,212 
İzolyasiya dərəcəsi
Nominal sənaye gərginliyinə dayanıqlıq, 50 Hs/1 dəq, (kV)20283850
Nominal impuls gərginliyi, 1,2/50 mks, kV607595125
Açma qabiliyyəti
Açma qabiliyyəti40063012502500
Termiki dayanıqlıq cərəyanı (kA/1san)
25; 31,5
31,5
Elektrodinamik dayanıqlıq cərəyanı (kA)
62,5
75