SM6-24 Seriyali 10 (6) Kv Modul Tipli Yuvalar

Tətbiq sahəsi

SM6-24 tipli yuvalar 10(6) kV-luq paylayıcı şəbəkələrdə (PŞ) və paylayıcı transformator yarımstansiyalarında (PTY) quraşdırılaraq təşkilatların və ya özəl kompaniyaların, abonentlərin elektrik təchizatında istifadə olunur.

Elektrik Avadanlıqları zavodunda 2011-ci ildən etibarən "SCHNEIDER ELECTRIC” firmasının lisenziyası əsasında SM6-24 tipli paylayıcı yuvalar istehsal olunur.

SM6-24 tipli yuvalar 10(6) kV-luq paylayıcı şəbəkələrdə (PŞ) və paylayıcı transforma¬tor yarımstansiyalarında (PTY) quraşdırılaraq təşkilatların və ya özəl kompaniyaların, abonentlərin elektrik təchizatında istifadə olunur.

SM6-24 tipli yuvalar texniki göstəricilərlə yanaşı, insanların və avadanlıqların təhlükəsizliyi baxımından da bütün tələblərə cavab verir. Quraşdırılma, istismarı asan və sadədir.

SM6-24 tipli yuvalar gövdəsi sinklənmiş metaldan ibarət olmaqla:

 • Yük açarı ilə;
 • Vakuum və eleqaz açarı ilə;
 • Kontaktor ilə;
 • Ayırıcı ilə dəstləşdirilir.

SM6-24 tipli yuvaların əsas texniki göstəriciləri aşağıdakı kimidir:

Nominal açma gərginliyi
Nominal gərginlik, kV Unom61017,524
Maksimal işçi gərginlik, kV Umax7,212--
İzolyasiya dərəcəsi
Nominal sənaye gərginliyinə dayanıqlıq, 50 Hs/1 dəq, (kV)20283850
Nominal gərginlik, 1,2/50 mks, kV607595125
Açma cərəyanı
Nominal cərəyan, A4006301250
Yüksüz transformator, A16  
Yüksüz kabel, A31,5  
Termiki dayanıqlıq cərəyanı (kA/1san)
25630-1250 A
20630-1250 A
16630-1250 A
12630-1250 A
Termiki dayanıqlıq cərəyanı (kA/1san)
630 A62,5
630 A50
630 A40
400-630 A31,5

DM1-A BİR AYIRICI AÇARLI YUVA

Əsas avadanlıq:

 • SF set (400-600A) və ya SF1 açarı
 • Ayırıcı və torpaqlama ayırıcısı
 • Yığma şinləri
 • CS ayırıcısının intiqalı
 • Gərginlik mövcudluğu indikatoru
 • SF1 açarları üçün 3 cərəyan transformatoru
 • Açar üzərində siqnal kontaktları
 • Kabelləri qoşmaq üçün birləşmə yerləri
 • Xətti torpaqlama ayırıcısı

Yığılma növləri:

 • LPCT tipli cərəyan transformatorları (Ancaq SEPAM 20 və 40 üçün)

Əlavə dəstləşdiricilər

Yuva üzərində:

 • Ayırıcı üzərində siqnal kontaktları
 • Gərginlik mövcudluğu indikatoru
 • SEPAM qurğusu
 • 3 gərginlik transformatoru
 • Qıfılla kilidləmə
 • 50 Vt-lıq qızdırıcı element
 • Yuxarıdan kabelləri qoşmaq üçün əlavə bölmə
 • Boşaldıcılar

Açar üzərində:

 • İntiqalın motorla işlədilməsi
 • 2-ci açma bobinı

DM2 (750 mm) - İKİ AYIRICI VƏ BİR AÇARLI YUVA

Əsas avadanlıq

 • SF1 açarı
 • Ayırıcı və torpaqlama ayırıcısı
 • Yığma şinləri
 • CS ayırıcısının intiqalı
 • 3 cərəyan transformatoru
 • Açar üzərində əlavə kontaktlar

Əlavə dəstləşdiricilər

Yuva üzərində:

 • SEPAM relesi vasitəsilə mühafizə
 • Ayırıcı üzərində siqnal kontaktları
 • 2 və 3 gərginlik transformatoru

Açar üzərində:

 • İntiqalın motorla işlədilməsi
 • 2-ci açma bobinı
 • Əməliyyat sayğacı

CRM (750 mm) – KONTAKTORLU YUVA

Əsas avadanlıq

 • Kontaktor
 • Ayırıcı və torpaqlama ayırıcısı
 • Yığma şinləri
 • CS ayırıcısının intiqalı
 • Böyüdülmüş rele bölməsi
 • 1, 2 və ya 3 cərəyan transformatoru
 • Kontaktor üzərində siqnal kontaktları
 • Kabelləri qoşmaq üçün birləşmə yerləri
 • Gərginlik mövcudluğu indikatoru
 • Xətti torpaqlama ayırıcısı
 • Əməliyyat sayğacı

Əlavə dəstləşdiricilər

Yuva üzərində:

 • Ayırıcı üzərində siqnal kontaktları
 • SEPAM bazası əsasında rele mühafizəsi
 • 1,2 və ya 3 gərginlik transformatoru
 • Qıfılla kilidləmə
 • 50 Vt-lıq qızdırıcı element

Kontaktor üzərində:

 • Mexaniki kilidləmə

CRM (750 mm) – QORUYUCULU, KONTAKTORLU YUVA

Əsas avadanlıq

 • Kontaktor
 • Ayırıcı və torpaqlama ayırıcısı
 • Yığma şinlər
 • CS ayırıcısının intiqalı
 • Böyüdülmüş rele bölməsi
 • 1, 2 və ya 3 cərəyan transformatoru
 • Kontaktor üzərində siqnal kontaktları
 • Kabelləri qoşmaq üçün birləşmə yerləri
 • Gərginlik mövcudluğu indikatoru
 • Xətti torpaqlama ayırıcısı
 • Əməliyyat sayğacı
 • Qoruyucular üçün avadanlıq

Əlavə dəstləşdiricilər

Yuva üzərində:

 • Ayırıcı üzərində siqnal kontaktları
 • SEPAM bazası əsasında rele mühafizəsi
 • 1,2 və ya 3 gərginlik transformatoru
 • Qıfılla kilidləmə
 • 50 Vt-lıq qızdırıcı element

Kontaktor üzərində:

 • Mexaniki kilidləmə
 • Qoruyucular

IM (375 və ya 500 mm) – YÜK AYIRICI YUVA

Əsas avadanlıq

 • Yük ayırıcısı və torpaqlama ayırıcısı
 • Yığma şinləri
 • CIT intiqal mexanizmi
 • Gərginlik mövcudluğu indikatoru
 • Kabelləri qoşmaq üçün birləşmə yerləri

Yığılma növləri

 • CI2 intiqal mexanizmi
 • CI1 intiqal mexanizmi

Əlavə dəstləşdiricilər

Yuva üzərində:

 • İntiqalın motorla işlədilməsi
 • Əlavə siqnal kontaktları
 • Kabelləri yuxarıdan qoşmaq üçün əlavə bölmə
 • Qıfılla kilidləmə
 • 50 Vt-lıq qızdırıcı element
 • Əsas kontaktların vəziyyətini göstərən pəncərə

Kontaktor üzərində:

 • Faza komparatoru
 • Zədə indikatoru
 • Məsafədən idarəetmə
 • Boşaldıcı
 • Rəqəmsal ampermetr

QM (375 və ya 500 mm) – QORUYUCU İLƏ KOMBİNASİYA EDİLMİŞ YÜK AÇARLI YUVA

Əsas avadanlıq

 • Yük ayırıcısı və torpaqlama ayırıcısı
 • Yığma şinləri
 • CIT intiqal mexanizmi
 • Gərginlik mövcudluğu indikatoru
 • Kabelləri qoşmaq üçün birləşmə yerləri

Yığılma növləri

 • CI2 intiqal mexanizmi
 • CI1 intiqal mexanizmi

Əlavə dəstləşdiricilər

Yuva üzərində:

 • İntiqalın motorla işlədilməsi
 • Əlavə siqnal kontaktları
 • Kabelləri yuxarıdan qoşmaq üçün əlavə bölmə
 • Qıfılla kilidləmə
 • 50 Vt-lıq qızdırıcı element
 • Əsas kontaktların vəziyyətini göstərən pəncərə

Kontaktor üzərində:

 • Faza komparatoru
 • Zədə indikatoru
 • Məsafədən idarəetmə
 • Boşaldıcı
 • Rəqəmsal ampermetr

QM (375 və ya 500 mm) – QORUYUCU İLƏ KOMBİNASİYA EDİLMİŞ YÜK AÇARLI YUVA

Əsas avadanlıq

 • Yük ayırıcısı və torpaqlama ayırıcısı
 • Yığma şinləri
 • CIT intiqal mexanizmi
 • Gərginlik mövcudluğu indikatoru
 • Kabelləri qoşmaq üçün birləşmə yerləri

Yığılma növləri

 • CI2 intiqal mexanizmi
 • CI1 intiqal mexanizmi

Əlavə dəstləşdiricilər

Yuva üzərində:

 • İntiqalın motorla işlədilməsi
 • Əlavə siqnal kontaktları
 • Kabelləri yuxarıdan qoşmaq üçün əlavə bölmə
 • Qıfıllı kilidləmə
 • 50 Vt-lıq qızdırıcı element
 • Əsas kontaktların vəziyyətini müşahidə etmək üçün pəncərə

Kontaktor üzərində:

 • Faza komparatoru
 • Zədə indikatoru
 • Məsafədən idarəetmə
 • Boşaldıcı
 • Rəqəmsal ampermetr

CM (375 mm) – NEYTRALI TORPAQLANMIŞ ŞƏBƏKƏLƏR ÜÇÜN GƏRGİNLİK TRANSFORMATORLU YUVA

Əsas avadanlıq

 • Yük ayırıcısı və torpaqlama ayırıcısı
 • Yığma şinlər
 • CS ayırıcısının intiqalı
 • Alçaq gərginlik tərəfində ayırıcı
 • Alçaq gərginlik qoruyucuları
 • DIN və ya UTE qoruyucuları
 • 3 gərginlik transformatorları (faza-torpaq)

Əlavə dəstləşdiricilər

 • Siqnal kontaktları
 • Kabelləri yuxarıdan qoşmaq üçün əlavə bölmə
 • 50 Vt-lıq qızdırıcı element
 • Ərimə qoruyucuları üçün indikasiya kontaktları

CM2 (500 mm) – NEYTRALI İZOLƏ EDİLMİŞ ŞƏBƏKƏLƏR ÜÇÜN GƏRGİNLİK TRANSFORMATORLU YUVA

Əsas avadanlıq

 • Yük ayırıcısı və torpaqlama ayırıcısı
 • Yığma şinlər
 • CS ayırıcısının intiqalı
 • Alçaq gərginlik tərəfində ayırıcı
 • Alçaq gərginlik qoruyucuları
 • DIN və ya UTE qoruyucuları
 • 3 gərginlik transformatoru (faza-faza)

Əlavə dəstləşdiricilər

 • Siqnal kontaktları
 • Kabelləri yuxarıdan qoşmaq üçün əlavə bölmə
 • 50 Vt-lıq qızdırıcı element
 • Ərimə qoruyucuları üçün indikasiya kontaktları

SM (375 və ya 500 mm) – AYIRICI YUVA

Əsas avadanlıq

 • Ayırıcı və torpaqlama ayırıcısı
 • Yığma şinlər
 • CS ayırıcısının intiqalı
 • Kabelləri qoşmaq üçün birləşmə yerləri
 • Gərginlik mövcudluğu indikatoru

Əlavə dəstləşdiricilər

 • Siqnal kontaktları
 • Alçaq gərginlik üçün əlavə bölmə
 • Qıfıllı kilidləmə
 • 50 Vt-lıq qızdırıcı element
 • Kabelləri yuxarıdan qoşmaq üçün əlavə bölmə
 • Rəqəmsal ampermetr

TM (375) – XÜSUSİ SƏRFİYYAT TRANSFORMATORLU YUVA

Əsas avadanlıq

 • Ayırıcı və torpaqlama ayırıcısı
 • Yığma şinlər
 • CS ayırıcısının intiqalı
 • 2 Qoruyucu (DIN və ya UTE)
 • Alçaq gərginlik tərəfində ayırıcı
 • 1 təkfazlı gərginlik transformatoru

Xüsusi, paylayıcı qurğuya uyğun blokirovkaların olması vacibdir.

Əlavə dəstləşdiricilər

 • Siqnal kontaktları

SM 6-24 SERİYALI 10 (6) kV MODUL TİPLİ YUVALAR

SM6-24 tipli yuvalar daxildə quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulub. Onlar aşağıdakı ölçülərə malikdir:

 • Eni 375-750 mm;
 • Hündürlüyü - 1600 mm;
 • Dərinliyi - 840 mm.

Bu ölçülər yuvaların kiçik ölçülü tikililərdə və yaxud transformatorların yaxınlığında quraşdırılmasını sadələşdirir. Kabellərin birləşdirilməsi yuvaların ön hissəsindən həyata keçirilir. Bütün idarəetmə sistemləri ön paneldə yerləşməklə istismarı sadələşdirir. Yuvalarda əlavə olaraq sifarişə əsasən məhdudlaşdırıcılar və sıfır ardıcıllıqlı cərəyan transformatoru quraşdırılır.