SM6-36 Seriyali Modul Tipli Yuvalar

Tətbiq sahəsi

SM6-36 tipli yuvalar orta gərginlikli paylayıcı şəbəkələrdə (PŞ) və paylayıcı transformator yarımstansiyalarında (PTY) quraşdırılaraq elektrik enerjisinin paylanmasında mühüm rol oynayır.

Elektrik Avadanlıqları zavodunda 2013-ci ildən etibarən “SCHNEIDER ELECTRIC” firmasının lisenziyası əsasında SM6-36 tipli paylayıcı yuvalar istehsal olunur.

SM6-36 avadanlıqları eleqaz ilə doldurulmuş metal gövdədə yerləşdirilmiş modul tipli yuvalardır.

SM6-36 tipli yuvalar orta gərginlikli paylayıcı şəbəkələrdə (PŞ) və paylayıcı transformator yarımstansiyalarında (PTY) quraşdırılaraq elektrik enerjisinin paylanmasında mühüm rol oynayır.

SM6-36 tipli yuvalar texniki göstəricilərlə yanaşı, insanların və avadanlıqların təhlükəsizliyi baxımından da bütün tələblərə cavab verir. Quraşdırılma, istismarı çox asan və sadədir.

SM6-36 tipli paylayıcı yuvaların aşağıdakı yuva tipləri vardır:

  • IM, IMC - Yük ayırıcı yuva
  • QM - Qoruyucu ilə kombinasiya edilmiş yük ayırıcı yuva
  • DM1-A, DM1-D - Bir ayırıcı açarlı yuva
  • DM2 - 2 ayırıcı və 1 açarlı yuva
  • CM, CM2 - Gərginlik transformatorlu ölçü yuvası
  • SM- Ayırıcı yuva

SM6-36 tipli yuvaların əsas texniki göstəriciləri aşağıdakı kimidir:

Nominal açma gərginliyi
Nominal gərginlik, kV Unom36
Maksimal işçi gərginlik, kV Umax38,5
İzolyasiya dərəcəsi
Nominal sənaye gərginliyinə dayanıqlıq, 50 Hs/1 dəq, (kV)7080
Nominal gərginlik, 1,2/50 mks, kV170195
Açma cərəyanı
Yüksüz kabel, A50
Termiki dayanıqlıq cərəyanı (kA/1san)Nominal qoşma cərəyanı, A
12,56301250
166301250
206301250
25-1250
Elektrodinamik dayanıqlıq cərəyanı (kA)
31,5
40
50
62,5