ПЭТ - 155

Tətbiq sahəsi

ПЭТ- 155 markalı sarğı naqili, sayğac və relelərdə, ölçmə cihazlarında, quru transfor¬matorlarda, generatorlarda, məişətdə elektrik enerjisi ilə işləyən cihaz və alətlərdə,çox məqsədli güc mühərriklərində istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

KONSTRUKSİYA

  1. Dairə formalı mis məftil
  2. I - ci tip poliefirmid tərkibli lak izolyasiya

Naqilin xassələri

Naqilin markasıПЭТ-155

Temperatur indeksi ГОСТ 10519

155
Məftilin diametri, mm0,63+2,5

TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • Maksimal işçi temperatur, °C: 155, 180, 200
  • Minimal işçi temperaturu: -60°C
  • İstismar müddəti: 30 il