ВПП / ВППУ / ВПВ

Tətbiq sahəsi

ВПП, ВППУ, ВПВ markalı quraşdırma naqilləri nominal işçi gərginliyi 380, 660, 3000 V, işçi tezliyi 50 Hs olan su və artezian quyularında işləyən mühərriklərin quraşdırılması üçün istifadə edilir. Bunlar ətraf mühitin temperaturu – 40⁰C – dən; + 65⁰C dərəcə də 7,09•106 Pa (70 kqs/sm2) təzyiq altında işləyən ВПП markalı və ətraf mühitin temperaturu – 40⁰C – dən; + 80⁰C dərəcə də 1,7•107 Pa (150 kqs/sm2) təzyiq altında işləyən ВППУ markalı naqillərdir.

Su və artezian quyularında istifadə edilən elektrik mühərrikləri üçün quraşdırma naqilləri

KONSTRUKSİYA

  1. Cərəyan keçirən damar: Mis.
  2. İzolyasiya: Polietilen.
  3. Örtük: Polivinilxlorid və yaxud polietilen.

Naqilin texniki göstəriciləri

En kəsik sahəsi, mm2

Nominal işçi gərginliyi, V
3806603000

Naqilin xarici diametri, mm

1,5

2,5

4,0

6,0

10,0

16,0

25,0

35,0

50,0

70,0

5,61

6,12

6,89

7,48

8,63

10,4

12,5

13,4

15,1

16,9

5,83

6,34

7,11

7,70

9,76

10,8

12,9

13,8

15,5

17,3

-

-

-

-

-

-

13,0

14,0

-

-


TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • İstismara verilən andan etibarən naqilin zəmanət müddəti: 2,5 il
  • İstismar müddəti: 6 il