ПВДП / ПЭВВП

Tətbiq sahəsi

ПВДП, ПЭВВП markalı sarğı naqilləri tezliyi 40-50 Hs olan və 660 V dəyişən gərginlikdə işləyən artezian və su quyularında elektrik mühərriklərinin statoru üçün nəzər də tutulmuşdur.

Su və artezian quyularında istifadə edilən elektrik mühərrikləri üçün sarğı naqilləri

KONSTRUKSİYA

  1. Cərəyan keçirən damar: Mis.
  2. İzolyasiya: Yüksək təzyiqli polietilen.
  3. Örtük: Alçaq təzyiqli polietilen.

Naqilin texniki göstəriciləri

Naqilin markasıNaqilin xarici diametri, mmNaqilin hesabi çəkisi, kq/km
ПВДП

1,4

1,6

1,8

2,0

2,12

2,36

2,5

2,8

3,18

3,54

3,75

3,96

4,5

4,8

5,3

5,9

6,25

16

20,5

26

31,5

36

44

49

60,5

63,5

77,5

86,5

96

122

138

165,5

203,5

227,5


TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • İstismar temperaturu: -50°C +80°C
  • İstismara verilən andan etibarən naqilin zəmanət müddəti: 2,5 il
  • İstismar müddəti: 6 il