ПЭТД – 180

Tətbiq sahəsi

ПЭТД – 180 markalı sarğı naqili, rabitə avadanlıqlarında, relelərdə, sayğaclarda, ölçmə cihazlarında, generatorlarda, mühərriklərdə, sənaye və məişətdə istifadə edilən elektrik avadanlıqlarında və quru tipli transformatorlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

KONSTRUKSİYA

  1. Dairə formalı mis məftil
  2. II - ci tip poliefirmid tərkibli lak izolyasiya
  3. II - ci tip poliamidimid tərkibli lak izolyasiya

Naqilin xassələri

Naqilin markasıПЭТД-180

Temperatur indeksi ГОСТ 10519

180
Məftilin diametri, mm0,63 ÷ 2,5

Naqilin texniki göstəriciləri

Naqilin markasıMəftilin diametri, mmNaqilin hesabi çəkisi, kq/km
ПЭТД- 180

0,630

0,670

0,690

0,710

0,750

0,800

0,850

0,900

0,950

1,000

1,060

1,120

1,180

1,200

1,250

1,320

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,120

2,240

2,360

2,500

2,86

3,23

3,42

3,62

3,04

4,59

5,18

5,80

6,47

7,16

8,04

8,96

9,94

10,27

11,14

12,42

13,96

16,01

18,20

20,52

22,99

25,61

28,35

31,85

35,53

39,41

44,19


TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • Maksimal işçi temperatur, °C: 155, 180, 200
  • Minimal işçi temperaturu: -60°C
  • İstismar müddəti: 30 il