ПЭТВ - 1 / ПЭТВ - 2

Tətbiq sahəsi

ПЭТВ markalı sarğı naqili, yağla doldurulmuş elektrik transformatorlarında, az güclü mühərriklərdə, telefon kapsulalarında, qeyd etmə (çap maşınları, səs yazma vasitələri və s.) və ölçmə cihazlarında istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

KONSTRUKSİYA

  1. Dairə formalı mis məftil
  2. I - ci tip durulaşdırılmış poliefir tərkibli lak izolyasiya

Naqilin xassələri

Naqilin markasıПЭТВ-1ПЭТВ-2

Temperatur indeksi ГОСТ 10519

130130
Məftilin diametri, mm0,63÷4,000,63÷4,00

TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • Maksimal işçi temperatur, °C: 155, 180, 200
  • Minimal işçi temperaturu: -60°C
  • İstismar müddəti: 30 il