ПЭТД 200 - 1 / ПЭТД 200 - 2

Tətbiq sahəsi

ПЭТЦ 200 markalı sarğı naqili, rabitə aparatlarında, relelərdə, sayğaclarda, ölçmə cihazlarında, generatorlarda, mühərriklərdə, sənaye və məişətdə istifadə edilən elektrik avadanlıqlarında və quru tipli transformatorlarda istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

KONSTRUKSİYA

  1. Dairə formalı mis məftil
  2. I - ci tip poliefirmid tərkibli lak izolyasiya
  3. I - ci poliamidimid tərkibli lak izolyasiya

Naqilin xassələri

Naqilin markasıПЭТВ 200-1ПЭТВ 200-2

Temperatur indeksi ГОСТ 10519

200200
Məftilin diametri, mm0,63÷4,000,63÷4,00

TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • Maksimal işçi temperatur, °C: 155, 180, 200
  • Minimal işçi temperaturu: -60°C
  • İstismar müddəti: 30 il